Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk (nedlagte)

Viser 1–109 av 109 emner
Emne Studiepoeng
INF-MAT2351 - Numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3360 - Partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3370 - Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
INF-MAT4350 - Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5340 - Spline metoder (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5350 - Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5360 - Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5380 - Lokalsøk og meta-heuristikker for kombinatorisk optimering (5 studiepoeng) 5
INF-MAT5390 - Splines for Geometry and PDE's (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9340 - Spline methods (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9350 - Numerical Analysis (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9360 - Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9390 - Splines for Geometry and PDE's (10 studiepoeng) 10
MAT-BIO2100 - Matematisk biologi (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100L - Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1310 - Differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF2360 - Anvendelser av lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3100 - Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3300 - Partiell differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3360 - Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4170 - Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4310 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT1000 - Matematikk i praksis I (10 studiepoeng) 10
MAT1001 - Matematikk 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1010 - Matematikk i praksis II (10 studiepoeng) 10
MAT1011 - Mer matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT1030 - Diskret matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT1300 - Analyse 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1700 - Introduksjon til mikro- og makroøkonomi (10 studiepoeng) 10
MAT2300 - Analyse 2 (10 studiepoeng) 10
MAT2310 - Optimal kontrollteori (10 studiepoeng) 10
MAT2440 - Differensiallikninger og optimal kontrollteori (10 studiepoeng) 10
MAT2700 - Matematisk finans og investeringsteori (10 studiepoeng) 10
MAT2710 - Spillteori (10 studiepoeng) 10
MAT3000 - Tall, rom og lineæritet (10 studiepoeng) 10
MAT3200 - Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT3300 - Mål- og integrasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT3510 - Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT3600 - Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT4000 - Tall, rom og lineæritet (10 studiepoeng) 10
MAT4220 - Algebraisk geometri II (20 studiepoeng) 20
MAT4300 - Mål- og integrasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4320 - Flere komplekse variable I (10 studiepoeng) 10
MAT4330 - Flere komplekse variable II (10 studiepoeng) 10
MAT4340 - Elementær funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4350 - Funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4370 - Innføring i Fourieranalyse og Wavelet teori (10 studiepoeng) 10
MAT4550 - Differensialgeometri I (15 studiepoeng) 15
MAT4560 - Lie grupper (15 studiepoeng) 15
MAT4600 - Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT4610 - Aksiomatisk mengdelære (15 studiepoeng) 15
MAT4620 - Matematisk logikk II (15 studiepoeng) 15
MAT4700 - Stokastisk analyse I (10 studiepoeng) 10
MAT4710 - Stokastisk analyse II (20 studiepoeng) 20
MAT4711 - Stokastisk analyse II (10 studiepoeng) 10
MAT9200 - Commutative algebra (10 studiepoeng) 10
MAT9220 - Algebraic geometry II (20 studiepoeng) 20
MAT9250 - Number Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9300 - Measure and integration (10 studiepoeng) 10
MAT9310 - Complex analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9330 - Flere komplekse variable II (10 studiepoeng) 10
MAT9340 - Elementary functional analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9350 - Functional analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9510 - Geometric structures (10 studiepoeng) 10
MAT9550 - Differential geometry (15 studiepoeng) 15
MAT9610 - Axiomatic set theory (15 studiepoeng) 15
MAT9620 - Mathematical Logic II (15 studiepoeng) 15
MAT9700 - Stochastic analysis I (10 studiepoeng) 10
MEK-INF3210 - Matematisk modellering av strømning, varmetransport og deformasjon (10 studiepoeng) 10
MEK-INF4210 - Matematisk modellering av strømning, varmetransport og deformasjon (10 studiepoeng) 10
MEK1300 - Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK1500 - Faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK2300 - Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK2500 - Faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3100 - Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3220 - Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3300 - Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK4200 - Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4220 - Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4230 - Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4310 - Kompressibel strømning og sjokkbølger (10 studiepoeng) 10
MEK9200 - Viscous Flow and Elastic Media (10 studiepoeng) 10
MEK9530 - Stability and Buckling of Structures (10 studiepoeng) 10
STK-MAT2010 - Prosjekt i finans, forsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK1005 - Innføring i anvendt statistikk B (10 studiepoeng) 10
STK1120 - Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK1130 - Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK2000 - Sentrale statistiske modeller og metoder (10 studiepoeng) 10
STK2010 - Prosjekt i dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2120 - Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK2400 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2500 - Livsforsikring (10 studiepoeng) 10
STK2510 - Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK2520 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK3900 - Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4010 - Asymptotisk teori (10 studiepoeng) 10
STK4020 - Bayesiansk statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4030 - Statistisk læring: Videregående regresjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK4050 - Statistiske simuleringer og numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
STK4070 - Lineærmodeller, varianskomponenter og generaliserte lineærmodeller (10 studiepoeng) 10
STK4130 - Estimeringsteori (10 studiepoeng) 10
STK4510 - Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (10 studiepoeng) 10
STK9010 - Asymptotic Theory (10 studiepoeng) 10
STK9020 - Bayesian statistics (10 studiepoeng) 10
STK9030 - Statistical Learning: Advanced Regression and Classification (10 studiepoeng) 10
STK9050 - Statistical simulations and computation (10 studiepoeng) 10
STK9070 - Linear models, random components and general linear models (10 studiepoeng) 10
STK9130 - Estimation Theory (10 studiepoeng) 10
STK9220 - Bayesian Nonparametrics (10 studiepoeng) 10