Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk

Viser 1–61 av 61 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT-IN1105 - Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-IN3110 - Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100 - Modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4110 - Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4130 - Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4140 - Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4160 - Emner i geometrisk modellering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9110 - Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT0001 - Støtteemne i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0011 - Oppfriskning i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0100V - Matematikk 2 for grunnskolelærere (30 studiepoeng) 30
MAT1012 - Matematikk 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1050 - Matematikk for anvendelser 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1060 - Matematikk for anvendelser 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1100 - Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1100U - Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1120 - Lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1140 - Strukturer og argumenter (10 studiepoeng) 10
MAT2100 - Elementær reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2400 - Reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2500 - Geometri (10 studiepoeng) 10
MAT3010 - Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT3100 - Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT3440 - Dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
MAT4010 - Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT4170 - Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT5930 - Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MAT5960 - Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT9170 - Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT9230 - Algebraic geometry III (10 studiepoeng) 10
MAT9730 - Mathematical finance (10 studiepoeng) 10
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse (10 studiepoeng) 10
MEK2200 - Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3230 - Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3500 - Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3570 - Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4020 - Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4100 - Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4110 - Anvendt matematikk (10 studiepoeng) 10
MEK4400 - Hydrodynamisk stabilitetsteori (10 studiepoeng) 10
MEK4480 - Overflatestrømninger (10 studiepoeng) 10
MEK4500 - Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4530 - Stabilitet og knekning av konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4570 - Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK9340 - Turbulent Flows in Engineering (10 studiepoeng) 10
MEK9420 - Marine Hydrodynamics (10 studiepoeng) 10
MEK9480 - Free surface flows (10 studiepoeng) 10
MOD5930 - Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MOD5960 - Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
STK1000 - Innføring i anvendt statistikk (10 studiepoeng) 10
STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering (10 studiepoeng) 10
STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK2130 - Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK3405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK3505 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4505 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10