Dette emnet er erstattet av MAT3100 - Lineær optimering.