MAT0001 – Støtteemne i matematikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT0001 er et frivillig nettbasert ekstratilbud for:

 • Nye Bachelorstudenter på bachelorprogrammet i biovitenskap høsten 2018, som ikke har R2 fra videregående skole.
 • Andre bachelorprogramstudenter ved MN som ikke har R2 fra videregående skole og som føler behov for faglig oppdatering.
 • Aktive enkeltemnestudenter i realfag som har bestått realfagsemne(r) i løpet av de siste 3 årene, men som ikke har R2 fra videregående skole.

Emnet gir tilpasset gjennomgang av relevante deler av skolematematikken gjennom videoer, oppgaver og en orakeltjeneste. Emnet gis som nett-tilbud før studiestart og underveis i høstsemesteret.

Hva lærer du?

Avhengig av hvilket studieprogram du er på, vil du i MAT0001 arbeide med noen av følgende temaer: 

 • Brøkregning og regning med røtter
 • Kvadratsetningene og andregradsuttrykk
 • Potenser og logaritmer
 • Trigonometri (herunder radianer og enhetssirkelen)
 • Vektorregning og polarkoordinater
 • Funksjoner
 • Derviasjon og integrasjon
 • Induksjonsbevis

Opptak og adgangsregulering

Nye realfagsstudenter er hjertelig velkomne.

Oppmelding via nettskjema

 

Undervisning

Emnet er tilrettelagt for selvstudium og undervisningen gis i form av nettressurser. Alle deltakere på emnet vil jevnlig motta en e-post med lenker til videoer og oppgaver, og de vil få tilgang til orakeltjeneste på nett en time hver uke.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk