MAT0001 - Støtteemne i matematikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT0001 er et frivillig nettbasert ekstratilbud til nye realfagsstudenter ved Universitetet i Oslo. Emnet undervises før studiestart og underveis i høstsemesteret og er hovedsakelig rettet mot studenter som ikke har R2-matematikk fra videregående skole. Emnet gir tilpasset gjennomgang av relevante deler av skolematematikken gjennom videoer, oppgaver og en orakeltjeneste.

Hva lærer du?

Avhengig av hvilket studieprogram du er på, vil du i MAT0001 arbeide med noen av følgende temaer: 

  • Brøkregning og regning med røtter
  • Kvadratsetningene og andregradsuttrykk
  • Potenser og logaritmer
  • Trigonometri (herunder radianer og enhetssirkelen)
  • Vektorregning og polarkoordinater
  • Funksjoner
  • Derviasjon og integrasjon
  • Induksjonsbevis

Opptak og adgangsregulering

Nye realfagsstudenter er hjertelig velkomne.

Oppmelding via nettskjema

 

Undervisning

Emnet er tilrettelagt for selvstudium og undervisningen gis i form av nettressurser. Alle deltakere på emnet vil jevnlig motta en e-post med lenker til videoer og oppgaver, og de vil få tilgang til orakeltjeneste på nett en time hver uke.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk