Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for emnet er å gi studentene en dypere forståelse av skolematematikken og å illustrere at matematikk er en del av vår globale kulturarv. Dette vil være spesielt nyttig for fremtidige lærere og gir kunnskap i matematikk for bedre å forstå både dybde- og breddemålene i læreplanen i matematikk. I den første delen velger vi temaer fra læreplanene som erfaring tilsier at mange lærere og elever synes er vanskelige eller lett misforstår.

Målet for den andre delen er å introdusere temaer som viser sammenhengen mellom matematikk og kultur.  Temaene kan variere, men eksempler på temaer er kryptografi, kalendere, valgsystemer eller matematikk i kunst.

Det legges vekt på formidling og kommunikasjon. Det er 2 obliger med både skriftlig og muntlig presentasjon og muntlig eksamen.

Hva lærer du?

I den første delen ser vi på læreplanen fra et matematisk synspunkt for å bedre begrepsforståelsen. Eksempler på temaer er: Multiplikasjon av negative tall, divisjon med brøker, likninger, romgeometri, grenseverdier, monotone funksjoner, vendepunkt, kurvedrøfting, definisjon av integral, analysens fundamentalteorem, differensiallikninger, sannsynlighetsregning og modellering.

I den andre delen velger vi et eller flere temaer som illustrerer sammenhengen mellom matematikk og kultur. Temaene kan variere, men et eksempel er kalendere, hvor vi ser på prinsippene bak gregorianske, kinesiske, indiske og islamske kalendere, men fokus på samspillet mellom matematikk, astronomi og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

  • Matematikk R1
  • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales en bakgrunn med minst 40 studiepoeng matematikk, inkludert MAT1140 - Strukturer og argumenter eller MAT2400 - Reell analyse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT4010 - Matematikk, skole og kultur

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Innlevering av 1 prosjektoppgave innen en gitt frist. Det gis veiledning underveis. Vurdering av prosjektoppgave vektes 10% når karakter i emnet settes.

Muntlig eksamen som vektes 90% når karakter i emnet settes.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk