Semesterside for STK-MAT2011 - Vår 2008

Eksamensplan (tid og sted) for kurset er nå satt opp og kan lastes ned her

14. mai 2008 13:25

For å få en noe mer strømlinjet avvikling av de gjenværende eksamener, har vi i år bestemt at vi så langt det er mulig skal begrense oss til visse predefinerte eksamensdager. Disse er:

Mandag 26. mai, tirsdag 27. mai, mandag 9. juni, tirsdag 10. juni, mandag 16. juni, tirsdag 17. juni, torsdag 19. juni.

Med inntil tre eksamener pr. dag, skulle dette i utgangspunktet være tilstrekkelig til å dekke behovet. Fordelingen av kandidater på disse dagene, vil skje etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Vi ber derfor alle studenter om å kontakte sine respektive veiledere så fort som mulig med sikte på å finne et passende tidspunkt. Vi minner samtidig om at prosjektrapport skal leveres inn elektronisk til kursansvarlig (Arne Bang Huseby, arne@math.uio.no) senest en uke før eksamen. Dersom dere har behov for PC/videoprosjektør i presentasjonen, så må dette også meldes til kursansvarlig senest en uke før eksamen.

29. apr. 2008 14:41

Vi minner om STK-MAT 2011-samlingen idag kl. 14.15. Poenget med dagens samling er primært å få oversikt over situasjonen med hensyn til veiledning, samt å svare på eventuelle spørsmål i tilknytning til resten av kurset. De studentene som allerede har fått et prosjekt og en veileder, trenger strengt tatt ikke å møte opp med mindre de har spørsmål til kurset. Hvis man ikke møter opp, er det imidlertid fint om man i stedet så fort som mulig sender en epost til kursansvarlig, Arne Bang Huseby, med opplysning om hvem man har som veileder.

6. feb. 2008 10:29