Semester page for STK-MAT2011 - Spring 2011

Her er siste versjon av tidskabalen (etter visse omkalfatringer de siste to døgn, for å maksimere antall veiledere som kan komme til sine studenters fremføringer, osv.). Altså: JL Lerfald får plass på torsdag, mens A Joya, DS Knapsstad, MW Simonsen blir skjøvet litt frem i tid på onsdag.

Onsdag 15. juni:

12:00 Zaki Amini (Anders RS)

12:50 Ana Joya (Frank P)

13:40 Dan Schlesien Knapstad (Nils LH)

14:30 Morten W. Simonsen (Mange Aa)

Torsdag 16. juni:

12:00 Martyna Kalinowska (Frank P)

12:50 Audun Sviland Sætherø (Bernt Ø)

13:40 Eunice Isindu Larsen (Anders RS)

14:30 Emil Mogstad (Nils LH)

15:20 Julie Lundeby Lerfald (Fred Espen B)

Mandag 20. juni:

10:00 Narin Khalaf (Sven Ove S)

10:50 Nawroz Khalaf (Erik B)

11:40 Eirik Smidt Sagstuen (Erik B)

12:30 Sofie Sebuødegård (Sven Ove S)

June 14, 2011 7:27 PM

Anmerkning til beskjeden under: her blir det et passende bytte, for at Julie Lerfald skal få sin eksamen på torsdag. Dette krever litt mailing og sms-ing, men jeg regner med å ha en ny versjon av tidskabalen i løpet av noen timer. Så følg med i timen, og sjekk denne kurssiden igjen for endelig beskjed.

June 10, 2011 5:10 PM

Eksamensskjemaet ser slik ut, inntil videre (med veiledere angitt i parentes) -- send øyeblikkelig en mail til Nils LH om du av en aller grunn får vanskeligheter med dette. Hver kandidat skal legge frem sitt prosjekt, på ca. 30 minutter, med noen få spørsmål underveis, og fulgt av en kort diskusjon.

Onsdag 15. juni:

12:00 Zaki Amini (Anders RS)

12:50 Julie Lundeby Lerfald (Fred Espen B)

13:40 Ana Joya (Frank P)

14:30 Dan Schlesien Knapstad (Nils LH)

15:20 Morten W. Simonsen (Mange Aa)

Torsdag 16. juni:

12:00 Martyna Kalinowska (Frank P)

12:50 Audun Sviland Sætherø (Bernt Ø)

13:40 Eunice Isindu Larsen (Anders RS)

14:30 Emil Mogstad (Nils LH)

Mandag 20. juni:

10:00 Narin Khalaf (Sven Ove S)

10:50 Nawroz Khalaf (Erik B)

11:40 Eirik Smidt Sagstuen (Erik B)

12:30 Sofie Sebuødegård (Sven Ove S)

June 10, 2011 4:27 PM