STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lineære modeller, logistisk regresjon,trebaserte metoder. Dimensjonsreduksjon og regularisering. Support vector machines. Klustring. Multippel testing problematikk. Enkel bruk av databaser. Algoritmer for analyse av store datamengder. Bootstrapping og andre simuleringsbaserte metoder.

Hva lærer du?

Studenten vil etter endt kurs ha fått innsikt i noen sentrale statistiske verktøy for prediksjon og klassifikasjon, med fokus på bl.a. metoder innen maskinlæring. Problemer knyttet til store datamengder vil også bli diskutert.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

  • Matematikk R1
  • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1, MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 - Lineær algebraINF1100 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)MAT-INF1100 - Modellering og beregninger.

Undervisning

3 timer forelesning, 1 time plenumsregning og 2 timer gruppeundervisning/datalab hver uke hele semesteret.

Eksamen

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Antallet kan variere fra 2 til 4. Antall opplyses om av faglærer i begynnelsen av semesteret. Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator, formelsamling for STK2100.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk