Dette emnet er erstattet av STK3505 - Problemer og metoder i aktuarfag.