Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Statistisk analyse blir stadig mer komplekst, både i form av større og mange typer data og ved bruk av mer avanserte metoder og modeller. Emnet omhandler numeriske metoder for å utføre slik analyse, både tradisjonelle og mer moderne metoder.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du lært om:

  • stokastiske simuleringsteknikker, inkludert Markov kjede Monte Carlo
  • optimeringsmetoder relevante for statistisk metodikk
  • bootstrapping og simuleringsbaserte inferensmetoder
  • numeriske metoder for å analysere store datamengder
  • visualisering av data

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de følgende fire formene:

1. Bare skriftlig eksamen

2. Bare muntlig eksamen

3. Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven må avlegges i samme semesteret som avsluttende skriftlig eksamen skal avlegges. Prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering (det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

4. Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig vurdering. Prosjektoppgaven må avlegges i samme semesteret som den muntlige vurderingen. Prosjektoppgaven og muntlig vurdering vektlegges likt. Etter den muntlige vurderingen blir det gitt en karakter på prosjektoppgaven og en samlet karakter for prosjektoppgave og muntlig vurdering. (På samme måte som ved mastergradseksamen). 

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Regelverk for obligatoriske innleveringer ved Matematisk institutt

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.