Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere, men vil være hentet fra utvalgte tema innen statistisk metode, for eksempel parametrisk levetidsmodellering, forsøksplanlegging, ekstremverdistatistikk, videregående stokastisk modellering og grafisk modellering. Det nøyaktige innhold vil avhenge av studentenes ønsker og tilgjengelig emneansvarlige. Emnet vil være aktuelt for studenter som har kjennskap til grunnleggende statistikk og metode og ønsker å utvikle dette. Se den enkelte semesterside for mer detaljert beskrivelse av emnets innhold.

Hva lærer du?

Studentene vil lære om temaene som tas opp og utvikle kunnskap om statistisk metode. Studentene vil også få kunnskaper om hvordan metodikken kan anvendes innen enkelte områder og ferdigheter til å anvende dette.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9290 - Selected Themes in Advanced Statistics

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

I gjennomsnitt 3 timer forelesning/regneøvelse per uke. Emnet vil ikke nødvendigvis gis ukentlig.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Hvis skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.
Hvis eksamen er muntlig: Ingen hjelpemidler tillatt.
Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Vår 2014

Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Vår 2017

Vår 2014

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk