Dette emnet er nedlagt

Semesterside for STK4510 - Høst 2004

Uavhentede obligatoriske oppgaver kan fås på instituttkontoret til matematisk, 7.etg, NHA.

Alle fikk godkjent, etter en veldig fin jobb!

12. nov. 2004 01:00

Innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er senest 14.30 (og ikke 14.00 som det står i oppgaven!), mandag 1. november. Merk tiden, fordi da stenger de dørene på instituttkontoret.

20. okt. 2004 02:00

Obligatorisk oppgave er nå tilgjengelig i pdf/ps format under "Detaljert undervisingsplan"

18. okt. 2004 02:00