Semester page for STK4510 - Autumn 2017

NB ! Obligen blir lagt ut på fagsiden på torsdag, 26. oktober (eller tidligere). Innleveringsfristen er torsdag, 9. november, kl. 14:30 !

NB ! The mandatory assignment will be posted on our website on Thursday, 26. October (or earlier). The deadline for submission is supposed to be on Thursday, 9. November, 14:30 !

Oct. 11, 2017 9:29 PM

Forrige uke (28. sept.) diskuterte vi Ito`s formel som vi (på torsdag, 5. okt.) kommer til å lede ut i det viktige spesialtilfellet at Ito-prosessen er gitt ved en Brownsk bevegelse (kap. 3 i boken til Benth). Dessuten skal vi drøfte Girsanov`s teorem, som er et viktig finansmatematisk vertøy til beregning av risiko-nøytrale mål. Deretter fortsetter vi med kap. 4 i boken til Benth (dvs. hedging og prising av opsjoner).

Regneøvelsene ("Exercises5") fremføres på onsdag, 11. okt.

 

In our last lesson (28. Sept.) we discussed the Ito formula. On Thursday, 5. Oct. we aim at deriving this formula in the important special case of an Ito process given by the Brownian motion (see Ch. 3 in the book of Benth). Further we also want to discuss the Girsanov theorem, which is a crucial tool in mathematical finance for the construction of risk-neutral measures. Then we will carry on with Ch. 4 in the book of Benth (i.e. hedging and p...

Oct. 4, 2017 8:10 PM

Regneøvelsene ("Exercises 3") fremføres på onsdag, 27. sept.

 

Solutions to Exercises 3 will be presented on Wednesday, 27. Sept.

Sep. 26, 2017 7:10 PM

Forrige uke (13./14. sept.) diskuterte vi ved hjelp av markedsdata hvor realistisk Black-Scholes-modellen er. Neste gang (21. sept.) skal vi fortsette med vår diskusjon av NIG-modellen og avslutte kap. 2 i boken til F.E. Benth. Deretter vil vi begynne med kap. 3 i pensumsboken som gir en innføring i stokastisk analyse (konstruksjon av stokastiske integraler, Ito`s formel,...).

Regneøvelsene ("Exercises 1 og 2") fremføres på onsdag, 20. sept.

 

Last week (13./14. Sept.) we discussed the goodness of fit of the Black-Scholes model to market data. In our next lesson (21. Sept.) we will continue with our discussion of the NIG-model and finish with Ch. 2 in the book of F.E. Benth. Then we aim at starting with Ch. 3, which gives an introduction to stochastic analysis (construction of stochastic integrals, Ito´s formula,...).

Solutions to Exercises 1 and 2 will be presented on Wednesday, 20. Sept.

Sep. 19, 2017 2:05 PM