Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en introduksjon til de viktigste matematiske modellene i skadeforsikring, hvorledes de identifiseres fra erfaringsdata og hvorledes de simuleres i datamaskiner. Disse metodene brukes til å sette priser, kontrollere selskapers solvens, analysere hvorledes reassuranse prissettes og gjennomføres, og studere forretningsutvikling over tid. Det gis også en kort innføring i Solvency II-reguleringen som alle forsikringsselskaper i EU/EØS-området er underlagt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

  • beregne forsikringsforpliktelser;
  • beregne priser (premier);
  • analysere reassuransestrategier for både cedent og reassurandør;
  • være del av et team som arbeider med Solvency II rapportering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot STK2510 – Skadeforsikring og risiko (nedlagt)

Fra høsten 2011:
Emnet overlapper 10 studiepoeng mot hver av FM200, FM212, FM220 og FM311.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.