Emner innen medisin

Viser 1–121 av 121 emner
Emne Studiepoeng
ERN1010 - Innføring i klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN1100 - Ernæringsstudiet, Modul 1 (50 studiepoeng) 50
ERN3100 - Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN4110 - Statistikk for masterstudenter i ernæring (5 studiepoeng) 5
ERN4200 - Ernæringsepidemiologi (5 studiepoeng) 5
ERN4300 - Klinisk ernæringsforskning og kunnskapsoppsummering (20 studiepoeng) 20
ERN4310 - Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring (10 studiepoeng) 10
GERSYK4103 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4104 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 - Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 - Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4405 - Patofysiologi, sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
HADM4002 - Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 - Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 - Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 - Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4201 - Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 - Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 - Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4301 - Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 - Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 - Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 - Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HECON4100 - Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 - Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 - Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4402 - Funksjon og funksjonsvurdering (5 studiepoeng) 5
HES9280 - Introduction to medical anthropology (5 studiepoeng) 5
HES9315 - Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
HES9325 - Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
HES9520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
HEVAL5130 - Modeling in economic evaluation II (5 studiepoeng) 5
HEVAL5140 - Methods for estimating the effects of interventions (5 studiepoeng) 5
HEVAL5150 - Decision making under risk and uncertainty (5 studiepoeng) 5
HEVAL5200 - Topics in economic evaluation (5 studiepoeng) 5
HGOV4100 - Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HINF1102 - Medisinsk informatikk og logistikk (10 studiepoeng) 10
HLAW4100 - Fundamentals of Health Law (5 studiepoeng) 5
HLED1102 - Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk (10 studiepoeng) 10
HLED4103 - Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMAN4100 - Fundamentals of management (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 - Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5160 - Integrated Care Models (5 studiepoeng) 5
HMED1101 - Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (10 studiepoeng) 10
HMED2101 - Medisin i samfunnet (10 studiepoeng) 10
HMED4100 - Fundamentals of medicine (5 studiepoeng) 5
HMED4101 - Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 - Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HMET4100 - Fundamentals of statistics (5 studiepoeng) 5
HMET5140 - Non-parametric methods (5 studiepoeng) 5
HSTAT1101 - Innføring i statistikk (10 studiepoeng) 10
HØKON1201 - Bedriftsøkonomi (10 studiepoeng) 10
IMB9335 - Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
INTHE4007 - Research Methodology (7 studiepoeng) 7
INTHE4013 - Fundamentals of International Community Health Part I (11 studiepoeng) 11
INTHE4014 - Fundamentals of International Community Health Part II (11 studiepoeng) 11
INTHE4016 - Qualitative Methodology (4 studiepoeng) 4
INTHE4017 - Quantitative Methodology (4 studiepoeng) 4
MED1100 - Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 - Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3300 - Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R - Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5600 - Module 6, Medicine (30 studiepoeng) 30
MED5700 - Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030E - Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5120 - Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MEDFL5120BTS - Molecular medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MEDFL5125 - Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MEDFL5130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5140 - Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MEDFL5155 - Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MEDFL5165 - Psychosocial measures, psychiatry, and communication skills (5 studiepoeng) 5
MEDFL5170 - Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MEDFL5175 - Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5215 - Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MEDFL5225 - A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MEDFL5230 - Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MEDFL5285 - The Economics of Hospitals: Competition, Price Incentives, Non-profit status and Waiting Times (5 studiepoeng) 5
MEDFL5315 - Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MEDFL5325 - Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
MEDFL5335 - Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
MEDFL5490 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MEDFL5510E - Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MEDFL5520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MEDFL5570 - New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9030E - Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9120 - Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MF9120BTS - Molecular Medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MF9125 - Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MF9130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9140 - Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MF9170 - Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MF9215 - Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MF9225 - A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MF9230 - Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MF9490 - Kurs i forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MF9510E - Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MF9570 - New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
PSA4080 - Seminar i oppgaveskriving (5 studiepoeng) 5
PSA4090 - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
PSA4120 - Rus og psykiatri (10 studiepoeng) 10
SME4210 - Etikk i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 - Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60