Emner innen medisin

Viser 1–151 av 151 emner
Emne Studiepoeng
EMHEM5500 - Thesis Work (30 studiepoeng) 30
ERN1100 - Ernæringsstudiet, Modul 1 (50 studiepoeng) 50
ERN2200R - Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi (24 studiepoeng) 24
ERN2300 - Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk (6 studiepoeng) 6
ERN3200 - Forebyggende og klinisk ernæring (25 studiepoeng) 25
ERN3300 - Idrettsernæring (5 studiepoeng) 5
ERN3400 - Ernæring og media (5 studiepoeng) 5
ERN4400 - Avansert klinisk ernæring (24 studiepoeng) 24
ERN4410 - Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN4500 - Klinisk praksis (6 studiepoeng) 6
GERSYK4102 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4202 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4304 - Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 - Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 - Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 - Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
HADM4001 - Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4102 - Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4104 - Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 - Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4502 - Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V - Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HECON4000 - Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4210 - Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 - Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 - Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 - Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HELSEF4200 - Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 - Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 - Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4404 - Symptomer og mestring (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 - Kjønnsperspektiver på sykdom og helse (5 studiepoeng) 5
HES9265 - Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
HES9320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
HES9355 - Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
HES9520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
HEVAL4200 - Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 - Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1000 - Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HFIN4210 - Finance (5 studiepoeng) 5
HFIN4220 - Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 - Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 - Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 - Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HLED1201 - Helseledelse og organisering 1: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 - Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3001 - Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (10 studiepoeng) 10
HMAN4210 - Leadership and management (5 studiepoeng) 5
HMAN4220 - Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 - Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5170 - Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HMET4210 - Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 - Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 - Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HØKON2001 - Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 - Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
IMB9270 - Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
IMB9275 - Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
IMB9345 - Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (1 studiepoeng) 1
INTHE4006 - Literature Review and Research Question Seminar (3 studiepoeng) 3
INTHE4008 - Research Ethics - introductory module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4012 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
INTHE4113 - Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives (5 studiepoeng) 5
INTHE4114 - Epidemiology in practice - Methodology, examples and tools (5 studiepoeng) 5
INTHE4117 - New priorities for HIV and AIDS in the developing world context (5 studiepoeng) 5
INTHE4119 - Evidence Informed Health Policy (10 studiepoeng) 10
INTHE4120 - Ethical issues in international health research - advanced module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4121 - Water and food in a global health perspective (5 studiepoeng) 5
MED1100 - Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 - Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3001 - Praktisk epidemiologi (2 studiepoeng) 2
MED3002 - Kvalitative metoder i helseforskning (2 studiepoeng) 2
MED3003 - Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller (2 studiepoeng) 2
MED3004 - Statistiske metoder for analyse av kliniske data (2 studiepoeng) 2
MED3005 - Litteraturstudier og systematiske oversikter (2 studiepoeng) 2
MED3006 - Kliniske og eksperimentelle forskningsmetoder (2 studiepoeng) 2
MED3050 - Medisinsk etikk (3 studiepoeng) 3
MED3051 - Migrasjonshelse (3 studiepoeng) 3
MED3052 - Global helse (3 studiepoeng) 3
MED3053 - Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi (3 studiepoeng) 3
MED3054 - Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (3 studiepoeng) 3
MED3055 - Helseledelse (3 studiepoeng) 3
MED3056 - Helsekommunikasjon og sykdomsforståelse (3 studiepoeng) 3
MED3057 - Prehospital akuttmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3058 - Idretts- og aktivitetsmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3059 - Kreftforskning (3 studiepoeng) 3
MED3060 - Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning (3 studiepoeng) 3
MED3061 - Makt og kunnskap i helsetjenesten (3 studiepoeng) 3
MED3062 - Biomarkører i klinisk praksis og forskning (3 studiepoeng) 3
MED3300 - Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R - Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5090 - Prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5600 - Module 6, Medicine (30 studiepoeng) 30
MED5700 - Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030E - Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 - Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5130E - Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MEDFL5140 - Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MEDFL5150 - Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MEDFL5170 - Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MEDFL5185 - Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MEDFL5195 - OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5230 - Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MEDFL5250 - Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MEDFL5260 - Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5265 - Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5270 - Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MEDFL5275 - Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5295 - Global health (5 studiepoeng) 5
MEDFL5320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MEDFL5345 - Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (1 studiepoeng) 1
MEDFL5355 - Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
MEDFL5520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MEDFL5555 - Analysis of repeated/correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MEDFL5580 - Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9030E - Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9115 - Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9130E - Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MF9140 - Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MF9150 - Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MF9170 - Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MF9185 - Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MF9195 - OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MF9230 - Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MF9250 - Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MF9295 - Global health (5 studiepoeng) 5
MF9555 - Analysis of repeated / correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MF9580 - Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
PSA4090 - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
PSA4110 - Rus og avhengighet (30 studiepoeng) 30
PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSA4310 - Vold og traumer (10 studiepoeng) 10
SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk (5 studiepoeng) 5
SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4014 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 - Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4313 - Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 - Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60