Emner innen medisin (nedlagte)

Viser 1–165 av 165 emner
Emne Studiepoeng
ERN1000 - Ernæringsstudiet, 1. semester (20 studiepoeng) 20
ERN1020 - Ernæringsstudiet, 2. semester (20 studiepoeng) 20
ERN2030 - Ernæringsepidemiologi, kostholdsforskning og samfunnsernæring (10 studiepoeng) 10
ERN2110 - Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi (18 studiepoeng) 18
ERN2200 - Ernæringsstudiet, modul 2 (20 studiepoeng) 20
ERN3015 - Ernæringsstudiet, 6. semester (30 studiepoeng) 30
ERN3110 - Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN3120 - Molecular, cellular and clinical nutrition (30 studiepoeng) 30
ERN4120 - Humanforsøk (15 studiepoeng) 15
ERN4210 - Masteremne i ernæringsbiologi (10 studiepoeng) 10
ERN4221 - Molecular Nutrition (10 studiepoeng) 10
ERN4230 - Humanforsøk (12 studiepoeng) 12
ERN4250 - Studieretningsemne i samfunnsernæring (12 studiepoeng) 12
ERN4260 - Studieretningsemne i klinisk ernæring (12 studiepoeng) 12
ERN4321 - The World Nutrition Situation - Data and Issues (10 studiepoeng) 10
ERN4322 - Nutrition, Globalisation and Governance (10 studiepoeng) 10
ERN4323 - Nutrition and Human Rights (10 studiepoeng) 10
ERN4340 - Molekylærbiologisk ernæring (10 studiepoeng) 10
ERN4360 - Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN5440 - Glycobiology (10 studiepoeng) 10
ERNSEM1 - Ernæringsstudiet, 1. semester (20 studiepoeng) 20
ERNSEM2 - Ernæringsstudiet, 2. semester (30 studiepoeng) 30
ERNSEM3 - Ernæringsstudiet, 3. semester (30 studiepoeng) 30
ERNSEM4A - Ernæringsstudiet, 4. semester (12 studiepoeng) 12
ERNSEM4B - Ernæringsstudiet, 4. semester, andre del (18 studiepoeng) 18
GERSYK4101 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (10 studiepoeng) 10
GERSYK4302 - Metode (10 studiepoeng) 10
GERSYK4402 - Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (20 studiepoeng) 20
HELSEF4401 - Bevegelse og erfaring (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1 - Examen facultatum del 1 (6 studiepoeng) 6
HEXFAC1001 - Examen facultatum - del 1 (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1002 - Examen facultatum - del 2 (5 studiepoeng) 5
HEXFAC2 - Examen facultatum del 2 (4 studiepoeng) 4
HINF1101 - Medisinsk informatikk (5 studiepoeng) 5
HLED1101 - Innføring i helseledelse og organisering (10 studiepoeng) 10
HLED1103 - Helsepolitiske emner (10 studiepoeng) 10
HLED2200 - Lederskap i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
HLED2201 - Lederskap i praksis (5 studiepoeng) 5
HLED4207 - Nordic Health Politics and Policy (5 studiepoeng) 5
HLED4208 - Just health care (5 studiepoeng) 5
HLED4404 - Health Communication (5 studiepoeng) 5
HME4102 - Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HME4201 - Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HME4202 - Structure, organization and financing of health care systems (10 studiepoeng) 10
HME4203 - Topics in comparative health systems and reforms (10 studiepoeng) 10
HME4204 - Health Politics and Welfare State Theories (10 studiepoeng) 10
HME4205 - Internship (10 studiepoeng) 10
HME4206 - Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HME4207 - Nordic Health Politics and Policy (5 studiepoeng) 5
HME4208 - Just health care (5 studiepoeng) 5
HME4209 - Leadership and organization (10 studiepoeng) 10
HME4210 - Leadership in practice (5 studiepoeng) 5
HME4211 - Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HME4212 - Leadership in theory and practice (10 studiepoeng) 10
HME4301 - Advanced economic evaluation (10 studiepoeng) 10
HME4302 - Health Economics (10 studiepoeng) 10
HME4303 - Project evaluation and analysis of investment decisions (10 studiepoeng) 10
HME4304 - Cost accounting and budgeting (10 studiepoeng) 10
HME4305 - Methods for the economic analysis of costs and demand in health care (10 studiepoeng) 10
HME4306 - Topics in Health Economics (10 studiepoeng) 10
HME4307 - Measuring QALYs: A theoretical and practical approach (5 studiepoeng) 5
HME4308 - Health economics and market failures (10 studiepoeng) 10
HME4309 - Advanced course in economic evaluation of health care (10 studiepoeng) 10
HME4310 - Medical Informatics and Logistics (10 studiepoeng) 10
HME4401 - Need for health care services related to demographic, epidemiologic, and health care technology development (10 studiepoeng) 10
HME4402 - Evaluation of the quality of services delivered by the health care sector (5 studiepoeng) 5
HME4404 - Health Communication (5 studiepoeng) 5
HME4405 - Epidemiology and public health (10 studiepoeng) 10
HMED1102 - Forståelsesmåter i medisin (10 studiepoeng) 10
HMED1103 - Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HMM4100 - Introduction to statistics (10 studiepoeng) 10
HMM4101 - Research methods and statistics (10 studiepoeng) 10
HMM4104 - Research Design and Qualitative Methods (10 studiepoeng) 10
HMM4104A - Research design (5 studiepoeng) 5
HMM4104B - Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMM4201 - Leadership and organization (10 studiepoeng) 10
HMM4202 - Structure, organization and financing of health care systems (10 studiepoeng) 10
HMM4301 - Optimal allocation of health care resources and economic evaluation of health care technologies (10 studiepoeng) 10
HMM4401 - Health and medicine (10 studiepoeng) 10
HØKON1101 - Innføring i økonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1102 - Innføring i økonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON4307 - Topics in Economic Evaluation (5 studiepoeng) 5
INTHE4000 - Theoretical Foundation (22 studiepoeng) 22
INTHE4001 - Theoretical Foundations, part 1 (7 studiepoeng) 7
INTHE4002 - Theoretical Foundations, part 2 (7 studiepoeng) 7
INTHE4003 - Theorethical Foundations, part 3 (8 studiepoeng) 8
INTHE4004 - Research Methodology, part 1 (8 studiepoeng) 8
INTHE4005 - Research Methodology, part 2 (18 studiepoeng) 18
INTHE4011 - Literature Review and Research Question (6 studiepoeng) 6
INTHE4101 - Strategic Communication in Community Health (3 studiepoeng) 3
INTHE4103 - Methods in Intervention Epidemiology: With a focus to metabolic syndrome and type 2 diabetes (3 studiepoeng) 3
INTHE4105 - Health and Management Information Systems (HISP) (6 studiepoeng) 6
INTHE4106 - Evaluation: Quality and knowledge in the health policies and emergency health action. (6 studiepoeng) 6
INTHE4111 - Medical Research Ethics in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
INTHE4112 - Strategic Communication in Community Health (5 studiepoeng) 5
INTHE4115 - Health Management Information Systems (10 studiepoeng) 10
INTHE4116 - Evaluation: Quality and Knowledge in Health Interventions (10 studiepoeng) 10
MED4500 - Medisinstudiet, modul 5 (21 studiepoeng) 21
MEDSEM1 - Medisinstudiet, 1. semester (20 studiepoeng) 20
MEDSEM10 - Medisin grunnutdanning, 10. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM11-12 - Medisin grunnutdanning, 11. og 12. semester (51 studiepoeng) 51
MEDSEM12A - Medisin grunnutdanning, 11. og 12. semester (50 studiepoeng) 50
MEDSEM2 - Medisinstudiet, 2. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM3 - Medisinstudiet 3. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM3A - Medisinstudiet, 3. semester (24 studiepoeng) 24
MEDSEM3B - Medisinstudiet, 3. semester. Stasjonseksamen (6 studiepoeng) 6
MEDSEM4A - Medisin grunnutdanning, 4. semester, 1.del (12 studiepoeng) 12
MEDSEM4B - Medisin grunnutdanning, 4. semester, 2. del (18 studiepoeng) 18
MEDSEM5 - Medisin grunnutdanning, 5. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM6 - Medisin grunnutdanning, 6. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM7 - Medisin grunnutdanning, 7. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM7A - Medisin grunnutdanning, 7. semester ( 30 studiepoeng) 30
MEDSEM7R - Medisinstudiet, 7. semester (26 studiepoeng) 26
MEDSEM8 - Medisin grunnutdanning, 8. semester (21 studiepoeng) 21
MEDSEM8A - Medisin grunnutdanning, 8. semester ( 30 studiepoeng) 30
MEDSEM8R - Medisinstudiet - 8. semester (25 studiepoeng) 25
MEDSEM9 - 9th Semester Medicine (30 studiepoeng) 30
MEDSEM9A - 9th Semester Medicine (30 studiepoeng) 30
MF9000 - Medisinsk forskningsmetode: Introduksjonskurs (10 studiepoeng) 10
MF9000E - Research methods in medicine and health sciences: Introductory course (10 studiepoeng) 10
MF9110 - Forskningsmetoder i psykiatri (3 studiepoeng) 3
MF9110BTS - Molecular Biology Research Course (8 studiepoeng) 8
MF9180 - Mechanisms of cellular signal transduction (5 studiepoeng) 5
MF9190 - Innføring i SPSS for Windows (1 studiepoeng) 1
MF9210 - Laboratoriekurs i Molekylærbiologi (5 studiepoeng) 5
MF9220 - Forskerskole: Helsefaglig tilnærminger til intervensjonsforskning (20 studiepoeng) 20
MF9240 - Litteratursøk og personlige referansedatabaser (1 studiepoeng) 1
MF9240E - Literature search and personal reference databases (1 studiepoeng) 1
MF9260 - Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MF9270 - Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MF9280 - Introduction to Medical Anthropology (5 studiepoeng) 5
MF9290 - Introduksjon til tverrdisiplinær forskning i psykiatri og rus (4 studiepoeng) 4
MF9310 - Methods in intervention epidemiology (Evidence Based Medicine) (5 studiepoeng) 5
MF9320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MF9330 - Glykobiologi (5 studiepoeng) 5
MF9340 - Fagskriving og vitenskapelig publisering (1 studiepoeng) 1
MF9350 - Kontinuerlig måling av blodstrøm i perifere kar med Doppler Ultralyd på mennesker (4 studiepoeng) 4
MF9360 - Grunnleggende forskningsmetoder i rus- og avhengighetsmedisin (4 studiepoeng) 4
MF9370 - Systematiske oversikter og metaanalyser som forskningsmetode (6 studiepoeng) 6
MF9380 - Population-based Association Analysis (5 studiepoeng) 5
MF9390 - Epigenetics, development and disease. (5 studiepoeng) 5
MF9410 - Principles of Stem Cell Biology (1 studiepoeng) 1
MF9420 - Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 studiepoeng) 2
MF9430 - MicroRNA and transcription factors as determinants of cell phenotypes and stem cell differentiation (5 studiepoeng) 5
MF9440 - Finansierings- og avlønningsordninger i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
MF9450 - Introduction to bioequivalence and non-inferiority (2 studiepoeng) 2
MF9460 - Introduction to genetic epidemiology (5 studiepoeng) 5
MF9470 - Introduction to Structural Equation Models (SEM) with the LISREL program (2 studiepoeng) 2
MF9480 - Formidling og kommunikasjon i medisinsk forskning (3 studiepoeng) 3
MF9520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9530 - Videregående statistikk: Analyse av repeterte/korrelerte kategoriske data (5 studiepoeng) 5
MF9540 - Analysis of contingency tables and logistic regression (5 studiepoeng) 5
MF9550 - Analyse av repeterte / korrelerte målinger (4 studiepoeng) 4
MF9560 - Logistic regression for nominal and ordinal responses (4 studiepoeng) 4
PSA4220 - Selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis (30 studiepoeng) 30
SYKVIT4011 - Sykepleievitenskap og -tjeneste (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4012 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4221 - Valgfri metodefordypning: Survey/eksperimentell tilnærming (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4222 - Valgfri metodefordypning : Utforskende/beskrivende tilnærming (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4223 - Metodefordypning (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4301 - Sykepleieetikk (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4302 - Omsorg for skrøpelige gamle (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4303 - Symptomhåndtering (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4310 - Fordypningsemne (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4314 - Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5