Emner innen medisin

Viser 1–139 av 139 emner
Emne Studiepoeng
ERN1010 - Innføring i klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN1100 - Ernæringsstudiet, Modul 1 (50 studiepoeng) 50
ERN2200R - Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi (24 studiepoeng) 24
ERN2300 - Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk (6 studiepoeng) 6
ERN3100 - Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN3200 - Forebyggende og klinisk ernæring (25 studiepoeng) 25
ERN3300 - Idrettsernæring (5 studiepoeng) 5
ERN3400 - Ernæring og media (5 studiepoeng) 5
ERN4110 - Statistikk for masterstudenter i ernæring (5 studiepoeng) 5
ERN4200 - Ernæringsepidemiologi (5 studiepoeng) 5
ERN4300 - Klinisk ernæringsforskning og kunnskapsoppsummering (20 studiepoeng) 20
ERN4310 - Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring (10 studiepoeng) 10
ERN4400 - Avansert klinisk ernæring (24 studiepoeng) 24
ERN4410 - Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN4500 - Klinisk praksis (6 studiepoeng) 6
ERN4900 - Masteroppgave i ernæring (60 studiepoeng) 60
GERSYK4102 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4103 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4104 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 - Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4202 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 - Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4304 - Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 - Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 - Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4405 - Patofysiologi, sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 - Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
HADM4001 - Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 - Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 - Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 - Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 - Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 - Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 - Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 - Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 - Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 - Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 - Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 - Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 - Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 - Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4502 - Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V - Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V - Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4603V - Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene (20 studiepoeng) 20
HELSEF4200 - Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 - Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 - Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4402 - Funksjon og funksjonsvurdering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4404 - Symptomer og mestring (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 - Kjønnsperspektiver på sykdom og helse (5 studiepoeng) 5
HES9260 - Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HES9315 - Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
HEXFAC1000 - Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HLED1102 - Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk (10 studiepoeng) 10
HLED1201 - Helseledelse og organisering 1: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED2101 - Organisering og kontraktstyring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 - Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3001 - Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (10 studiepoeng) 10
HLED4102 - Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 - Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMED1101 - Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (10 studiepoeng) 10
HMED2101 - Medisin i samfunnet (10 studiepoeng) 10
HMED4101 - Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 - Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HSTAT1101 - Innføring i statistikk (10 studiepoeng) 10
HØKON1201 - Bedriftsøkonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1202 - Bedriftsøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON2001 - Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON2201 - Helseøkonomi og markedssvikt (10 studiepoeng) 10
HØKON2301 - Helseøkonomiske emner (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 - Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON4102 - Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5
MED1100 - Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 - Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3001 - Praktisk epidemiologi (2 studiepoeng) 2
MED3002 - Kvalitative metoder i helseforskning (2 studiepoeng) 2
MED3003 - Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller (2 studiepoeng) 2
MED3004 - Statistiske metoder for analyse av kliniske data (2 studiepoeng) 2
MED3005 - Litteraturstudier og systematiske oversikter (2 studiepoeng) 2
MED3006 - Kliniske og eksperimentelle forskningsmetoder (2 studiepoeng) 2
MED3050 - Medisinsk etikk (3 studiepoeng) 3
MED3051 - Migrasjonshelse (3 studiepoeng) 3
MED3052 - Global helse (3 studiepoeng) 3
MED3053 - Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi (3 studiepoeng) 3
MED3054 - Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (3 studiepoeng) 3
MED3056 - Helsekommunikasjon og sykdomsforståelse (3 studiepoeng) 3
MED3057 - Prehospital akuttmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3058 - Idretts- og aktivitetsmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3059 - Kreftforskning (3 studiepoeng) 3
MED3060 - Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning (3 studiepoeng) 3
MED3061 - Makt og kunnskap i helsetjenesten (3 studiepoeng) 3
MED3300 - Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4100 - Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I (5 studiepoeng) 5
MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R - Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5090 - Prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5700 - Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED5710 - Overgangsundervisning i rettsmedisin (2 studiepoeng) 2
MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5115 - Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5175 - Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5260 - Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5315 - Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9115 - Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9165 - Psykososiale målemetoder i psykiatri, atferdsfag og kommunikasjonsforskning (5 studiepoeng) 5
MF9175 - Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
PSA4000 - Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer (30 studiepoeng) 30
PSA4050 - Forskningsmetodikk (15 studiepoeng) 15
PSA4080 - Seminar i oppgaveskriving (5 studiepoeng) 5
PSA4090 - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
PSA4110 - Rus og avhengighet (30 studiepoeng) 30
PSA4120 - Rus og psykiatri (10 studiepoeng) 10
PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSA4230 - Selvmordsforebyggende arbeid II (30 studiepoeng) 30
PSA4310 - Vold og traumer (10 studiepoeng) 10
PSA4320 - Vold og traumer, fordypning (30 studiepoeng) 30
SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk (5 studiepoeng) 5
SME4210 - Etikk i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 - Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 - Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 - Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 - Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60