Emner innen helseledelse og helseøkonomi

Viser 1–37 av 37 emner
Emne Studiepoeng
EMHEM5500 - Thesis Work (30 studiepoeng) 30
HECON4000 - Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4100 - Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HECON4210 - Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 - Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 - Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 - Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HEVAL4200 - Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5110 - Valuing Health (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 - Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEVAL5130 - Modeling in economic evaluation II (5 studiepoeng) 5
HEVAL5140 - Methods for estimating the effects of interventions (5 studiepoeng) 5
HEVAL5150 - Decision making under risk and uncertainty (5 studiepoeng) 5
HEVAL5200 - Topics in economic evaluation (5 studiepoeng) 5
HFIN4210 - Finance (5 studiepoeng) 5
HFIN4220 - Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 - Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 - Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV4100 - Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 - Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HLAW4100 - Fundamentals of Health Law (5 studiepoeng) 5
HMAN4100 - Fundamentals of management (5 studiepoeng) 5
HMAN4210 - Leadership and management (5 studiepoeng) 5
HMAN4220 - Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 - Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5140 - Topics in Priority Setting (5 studiepoeng) 5
HMAN5150 - Management in practice (HR-management) (5 studiepoeng) 5
HMAN5160 - Integrated Care Models (5 studiepoeng) 5
HMAN5170 - Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HMAN5200 - Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HMED4100 - Fundamentals of medicine (5 studiepoeng) 5
HMET4100 - Fundamentals of statistics (5 studiepoeng) 5
HMET4210 - Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 - Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 - Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HMET5140 - Non-parametric methods (5 studiepoeng) 5
HMM4501 - Master thesis (30 studiepoeng) 30