Emner innen sykepleievitenskap

Viser 1–23 av 23 emner
Emne Studiepoeng
GERSYK4102 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4103 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4104 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 - Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4202 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 - Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4304 - Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 - Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 - Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4405 - Patofysiologi, sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 - Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
SYKVIT4013 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 - Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 - Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 - Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 - Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60