Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–81 av 81 emner
Emne Studiepoeng
DEVG4020 - Literature and writing seminar (10 studiepoeng) 10
DEVG4050 - Individual Reading List (20 studiepoeng) 20
DEVG4090 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
SGO1001 - Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1003 - Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1900 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SGO1910 - Geographical Information Systems (GIS) (10 studiepoeng) 10
SGO2100 - Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2200 - Economic globalisation and regional development (10 studiepoeng) 10
SGO2400 - Politisk geografi (10 studiepoeng) 10
SGO2500 - North/South - Development (10 studiepoeng) 10
SGO2600 - Migration, Transnationalism and Development (10 studiepoeng) 10
SGO3090 - Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3200 - Environment and innovation (10 studiepoeng) 10
SGO3300 - Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 - Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SGO4010 - Qualitative method (10 studiepoeng) 10
SGO4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO4040 - Særpensum (10 studiepoeng) 10
SGO4080 - Masteroppgave 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
SGO4090 - Masteroppgave 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
SGO4201 - Urbanisme - byens strukturer og strømninger (10 studiepoeng) 10
SGO4202 - Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging (10 studiepoeng) 10
SGO4401 - Democratization and Civil Society in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
SGO4403 - Political geographies of work (10 studiepoeng) 10
SGO4501 - Development (10 studiepoeng) 10
SGO4601 - Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
SGO4605 - En verdensøkonomi i endring: kjeder og nettverk (10 studiepoeng) 10
SGO4940 - Geographic Information Systems (Master level course) (10 studiepoeng) 10
SGO9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9002 - Avhandlingsseminar: Formidling (1 studiepoeng) 1
SGO9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SGO9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9010 - Quantitative Methods and Spatial Analysis for Geographers (6 studiepoeng) 6
SGO9203 - The politics of human mobility (6 studiepoeng) 6
SOS1000 - Innføring i sosiologi (20 studiepoeng) 20
SOS1001 - Introduksjon til sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS1003 - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1120 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS2001 - Moderne sosialteori (10 studiepoeng) 10
SOS2100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet (10 studiepoeng) 10
SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 - Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2402 - Family, gender equality and the welfare state (10 studiepoeng) 10
SOS2500 - Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2603 - Nordic welfare society - contemporary perspectives (10 studiepoeng) 10
SOS2700 - Religion in contemporary societies, fundamentalism, radicalization and religious violence (10 studiepoeng) 10
SOS2800 - Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
SOS3050 - Metodologi og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOS4001 - Sosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOS4010 - Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter (10 studiepoeng) 10
SOS4020 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4050 - Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4100 - Social Stratification: Class, Gender, and Ethnicity (10 studiepoeng) 10
SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat (10 studiepoeng) 10
SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS4402 - Familie og livsløp (10 studiepoeng) 10
SOS9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9002 - Avhandlingsseminar: Formidling (1 studiepoeng) 1
SOS9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SOS9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9019 - Research Designs for Causal Inference (6 studiepoeng) 6
SOS9023 - Macro-qualitative comparisons and varieties of capitalism. Historical and present cases in Scandinavia, Europe and Asia (6 studiepoeng) 6
SOS9024 - Tekster i felt. Analyser av transkriberte intervju og andre tekster. (6 studiepoeng) 6
SOS9026 - Experimental Research Designs in the Social Sciences (6 studiepoeng) 6
SOS9027 - Samtalemetodologi. Fokusgrupper og individuelle intervju (6 studiepoeng) 6
SOS9231/SOS9231B - Critical Discourse Analysis, Deliberative Democracy and Rhetorical Citizenship (6 studiepoeng) 6
SOSGEO2201 - Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
SOSGEO2301 - Environment and society (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4301 - Global Environmental Change (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4604 - Work and workers. Global perspectives (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4800 - Globalisation, migration and religion (10 studiepoeng) 10
SVMET1010 - Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10