Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–55 av 55 emner
Emne Studiepoeng
SGO1001 - Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1003 - Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1900 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SGO1910 - Geographical Information Systems (GIS) (10 studiepoeng) 10
SGO2100 - Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2200 - Economic globalisation and regional development (10 studiepoeng) 10
SGO2302 - Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO2400 - Politisk geografi (10 studiepoeng) 10
SGO2500 - North/South - development (10 studiepoeng) 10
SGO3090 - Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3200 - Environment and innovation (10 studiepoeng) 10
SGO3300 - Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 - Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SGO9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SGO9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9007 - How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SGO9008 - Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SGO9009 - Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SGO9010 - Quantitative Methods and Spatial Analysis for Geographers (6 studiepoeng) 6
SGO9204 - History of Geographical Thought and Philosophy (6 studiepoeng) 6
SGO9205 - Urban Transformations (6 studiepoeng) 6
SOS1000 - Innføring i sosiologi (20 studiepoeng) 20
SOS1001 - Introduksjon til sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS1003 - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1120 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS2001 - Moderne sosialteori (10 studiepoeng) 10
SOS2100 - Ulikhet, klasse og lagdeling (10 studiepoeng) 10
SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 - Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2402 - Family, gender equality and the welfare state (10 studiepoeng) 10
SOS2500 - Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2603 - Nordic welfare society - contemporary perspectives (10 studiepoeng) 10
SOS2700 - Religion in contemporary societies, fundamentalism, radicalization and religious violence (10 studiepoeng) 10
SOS2900 - Algoritmer, store data og samfunnsendring (10 studiepoeng) 10
SOS3050 - Metodologi og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOS9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SOS9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9007 - How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SOS9008 - Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9009 - Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SOS9019 - Research Designs for Causal Inference (6 studiepoeng) 6
SOS9027 - Samtalemetodologi. Fokusgrupper og individuelle intervju (6 studiepoeng) 6
SOS9028 - Data visualization (6 studiepoeng) 6
SOS9029 - Spatial Data Analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9233 - New Directions in Research on Social Class (6 studiepoeng) 6
SOSGEO2800 - Migration, diversity, and inequality (10 studiepoeng) 10
SVMET1010 - Kvalitative metoder (10 studiepoeng) 10