Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi (nedlagte)

Viser 1–24 av 24 emner
Emne Studiepoeng
SGO9010 - Quantitative Methods and Spatial Analysis for Geographers (6 studiepoeng) 6
SGO9202 - Political Geographies of Citizenship (6 studiepoeng) 6
SGO9203 - The politics of human mobility (6 studiepoeng) 6
SGO9204 - History of Geographical Thought and Philosophy (6 studiepoeng) 6
SGO9205 - Urban Transformations (6 studiepoeng) 6
SOS9018 - Agent-based Modeling in the Social Sciences (5 studiepoeng) 5
SOS9019 - Research Designs for Causal Inference (6 studiepoeng) 6
SOS9023 - Macro-qualitative comparisons and varieties of capitalism. Historical and present cases in Scandinavia, Europe and Asia (6 studiepoeng) 6
SOS9024 - Tekster i felt. Analyser av transkriberte intervju og andre tekster. (6 studiepoeng) 6
SOS9025/SOS9025B - Sequence analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9026 - Experimental Research Designs in the Social Sciences (6 studiepoeng) 6
SOS9028 - Data visualization (6 studiepoeng) 6
SOS9029 - Spatial Data Analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9215 - Introduction to event history analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9222 - Narrative Analysis in the Social Sciences (6 studiepoeng) 6
SOS9223 - Understanding families: Theory and Research (6 studiepoeng) 6
SOS9224 - Transnational networks and migration processes (6 studiepoeng) 6
SOS9225 - Teoriutvikling i kvalitativ forskning (6 studiepoeng) 6
SOS9227 - Social Network Analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9228 - Velferdsstat, arbeid og helse (6 studiepoeng) 6
SOS9229 - Genetic Connections - From Family Life to Global Industry (6 studiepoeng) 6
SOS9231/SOS9231B - Critical Discourse Analysis, Deliberative Democracy and Rhetorical Citizenship (6 studiepoeng) 6
SOS9232 - Residental Segregation: Measurement and Mechanisms (6 studiepoeng) 6
SOS9233 - New Directions in Research on Social Class (6 studiepoeng) 6