Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–54 av 54 emner
Emne Studiepoeng
HGO4010 – Qualitative method (10 studiepoeng) 10
HGO4040 – Individual reading list (10 studiepoeng) 10
HGO4080 – Master's thesis 30 credits (30 studiepoeng) 30
HGO4090 – Master's thesis 60 credits (60 studiepoeng) 60
HGO4203 – Sustainable urban transformations (10 studiepoeng) 10
HGO4604 – Labour geographies (10 studiepoeng) 10
HGO4940 – Geographic Information Systems (10 studiepoeng) 10
SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1900 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SGO2100 – Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2200 – Economic globalisation and regional development (10 studiepoeng) 10
SGO2302 – Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO3090 – Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3200 – Environment and innovation (10 studiepoeng) 10
SGO3300 – Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 – Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SGO4080 – Masteroppgave 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
SGO4090 – Masteroppgave 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
SGO9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9003 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SGO9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9007 – How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SGO9008 – Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SGO9009 – Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SGO9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1120 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS2100 – Ulikhet, klasse og lagdeling (10 studiepoeng) 10
SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 – Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2402 – Family, gender equality and the welfare state (10 studiepoeng) 10
SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2900 – Algoritmer, store data og samfunnsendring (10 studiepoeng) 10
SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOS4020 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9003 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SOS9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9007 – How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SOS9008 – Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9009 – Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SOS9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOSGEO2800 – Migration, diversity, and inequality (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4800 – Cultural differences, migration and integration (10 studiepoeng) 10
SVMET1010 – Kvalitative metoder (10 studiepoeng) 10