Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi (nedlagte)

Viser 1–102 av 102 emner
Emne Studiepoeng
DEVG312 - Development Theory Course (30 studiepoeng) 30
DEVG342 - Self-selected theme (30 studiepoeng) 30
DEVG4020 - Literature and writing seminar (10 studiepoeng) 10
DEVG4040 - Individual Reading List (10 studiepoeng) 10
SGO1001S - Innføring i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1002 - Innføring i Samfunnsgeografi II (10 studiepoeng) 10
SGO2300 - Industri og miljø (10 studiepoeng) 10
SGO2301 - Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO2600 - Migration, Transnationalism and Development (10 studiepoeng) 10
SGO3100 - By- og regional utvikling (20 studiepoeng) 20
SGO3400 - Utviklingsgeografi (20 studiepoeng) 20
SGO4000 - Faghistorie og vitenskapsteori - tilbudt siste gang høsten 2007 (10 studiepoeng) 10
SGO4001 - Faghistorie og forskningsdesign (15 studiepoeng) 15
SGO4010 - Qualitative method (10 studiepoeng) 10
SGO4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO4012 - Bygeografi (15 studiepoeng) 15
SGO4014 - Politisk geografi (15 studiepoeng) 15
SGO4015 - Development Theory (15 studiepoeng) 15
SGO4016 - Økonomisk geografi (15 studiepoeng) 15
SGO4030 - Geographical Information Systems (10 studiepoeng) 10
SGO4040 - Særpensum (10 studiepoeng) 10
SGO4201 - Urbanisme - byens strukturer og strømninger (10 studiepoeng) 10
SGO4202 - Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging (10 studiepoeng) 10
SGO4301 - Global Environmental Change (10 studiepoeng) 10
SGO4401 - Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
SGO4402 - Politisk geografi: Forskningstema og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SGO4403 - Political geographies of work (10 studiepoeng) 10
SGO4501 - Development (10 studiepoeng) 10
SGO4502 - Development Theory Course 2 (10 studiepoeng) 10
SGO4601 - Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
SGO4602 - Økonomisk geografi: forskningstema (10 studiepoeng) 10
SGO4603 - Innovasjon i rurale områder (10 studiepoeng) 10
SGO4604 - Work and workers of the global Work-Place (10 studiepoeng) 10
SGO4605 - En verdensøkonomi i endring: kjeder og nettverk (10 studiepoeng) 10
SGO4910 - Kvalitativ metode (15 studiepoeng) 15
SGO4930 - Geografiske informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
SGO4940 - Geographic Information Systems (Master level course) (10 studiepoeng) 10
SGO9202 - Political Geographies of Citizenship (6 studiepoeng) 6
SGO9203 - The politics of human mobility (6 studiepoeng) 6
SOS2103 - Ulikhet i utdanning og arbeidsmarked (10 studiepoeng) 10
SOS2201 - Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
SOS2202 - Vitenskap og teknologi i organisasjon og samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS2401 - Den sosiale kroppen (10 studiepoeng) 10
SOS2403 - Likestilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2800 - Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
SOS3002 - Bacheloroppgave: Utilsiktede konsekvenser i samfunn og samfunnsvitenskap (20 studiepoeng) 20
SOS3103 - Bacheloroppgave: Ulikhet i utdanning og arbeidsmarked (20 studiepoeng) 20
SOS3200 - Bacheloroppgave: Organisasjon, ledelse og arbeid (20 studiepoeng) 20
SOS3201 - Bacheloroppgave: Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (20 studiepoeng) 20
SOS3202 - Bacheloroppgave: Kunnskapsorganisasjoner (20 studiepoeng) 20
SOS3300 - Bacheloroppgave: Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (20 studiepoeng) 20
SOS3302 - Bacheloroppgave: Sosiologi om sykdom og funksjonshemming (20 studiepoeng) 20
SOS3400 - Bacheloroppgave: Nære relasjoner gjennom livsløpet (20 studiepoeng) 20
SOS3403 - Bacheloroppgave: Likestilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv (20 studiepoeng) 20
SOS3500 - Bacheloroppgave: Kulturanalyse, diskurs og semiotikk (20 studiepoeng) 20
SOS3501 - Bacheloroppgave: Generasjon, ungdomskulturer, livsløp og livsstil (20 studiepoeng) 20
SOS3502 - Bacheloroppgave: Urbanitet (20 studiepoeng) 20
SOS3590 - Trender og trendanalyse (10 studiepoeng) 10
SOS3600 - Bacheloroppgave: Velferdsstat, medborgerskap, etniske relasjoner (20 studiepoeng) 20
SOS3601 - Bacheloroppgave: Flukt, migrasjon og flerkulturelle problemstillinger (20 studiepoeng) 20
SOS3602 - Bacheloressay: Scandinavian welfare states: Family, work and gender (20 studiepoeng) 20
SOS4000 - Sosiologisk teori (20 studiepoeng) 20
SOS4002 - Bourdieu, Foucault, Habermas og kjønn (10 studiepoeng) 10
SOS4003 - Bourdieu - bidrag og debatt (10 studiepoeng) 10
SOS4004 - Analytisk sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4005 - Utilsiktede konsekvenser (10 studiepoeng) 10
SOS4006 - Kulturell motstand - trassens sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4012 - Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi (10 studiepoeng) 10
SOS4015 - Teoretiske perspektiver i kulturstudier (10 studiepoeng) 10
SOS4091 - Masteroppgave i sosiologi (30 studiepoeng) 30
SOS4101 - Migrasjon og etniske relasjoner (10 studiepoeng) 10
SOS4300 - Marginalisering, sykdom og kriminalitet (10 studiepoeng) 10
SOS4302 - Sosiologi om sykdom, medisin og helsetjeneste (10 studiepoeng) 10
SOS4400 - Nære relasjoner i endring (10 studiepoeng) 10
SOS4401 - Culture, Gender and Sexuality (10 studiepoeng) 10
SOS4500 - Kultur (10 studiepoeng) 10
SOS4600 - Velferdsstat, medborgerskap og etniske relasjoner (10 studiepoeng) 10
SOS4700 - Teknologi og vitenskap i samfunn og medier (10 studiepoeng) 10
SOS4800 - Globalisation, migration and religion (10 studiepoeng) 10
SOS4901 - Scandinavian Labour Markets and Labour Relations (10 studiepoeng) 10
SOS4902 - The Scandinavian welfare state model (10 studiepoeng) 10
SOS4903 - Family structure and social change (10 studiepoeng) 10
SOS4904 - Family, work and welfare in late modernity (10 studiepoeng) 10
SOS9018 - Agent-based Modeling in the Social Sciences (5 studiepoeng) 5
SOS9023 - Macro-qualitative comparisons and varieties of capitalism. Historical and present cases in Scandinavia, Europe and Asia (6 studiepoeng) 6
SOS9024 - Tekster i felt. Analyser av transkriberte intervju og andre tekster. (6 studiepoeng) 6
SOS9025/SOS9025B - Sequence analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9026 - Experimental Research Designs in the Social Sciences (6 studiepoeng) 6
SOS9215 - Introduction to event history analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9222 - Narrative Analysis in the Social Sciences (6 studiepoeng) 6
SOS9223 - Understanding families: Theory and Research (6 studiepoeng) 6
SOS9224 - Transnational networks and migration processes (6 studiepoeng) 6
SOS9225 - Teoriutvikling i kvalitativ forskning (6 studiepoeng) 6
SOS9227 - Social Network Analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9228 - Velferdsstat, arbeid og helse (6 studiepoeng) 6
SOS9229 - Genetic Connections - From Family Life to Global Industry (6 studiepoeng) 6
SOS9231/SOS9231B - Critical Discourse Analysis, Deliberative Democracy and Rhetorical Citizenship (6 studiepoeng) 6
SOSGEO2201 - Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
SOSGEO2301 - Environment and society (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4301 - Global environmental change (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4604 - Work and workers. Global perspectives (10 studiepoeng) 10