Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–45 av 45 emner
Emne Studiepoeng
SGO1001 - Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1003 - Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1900 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SGO2100 - Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2400 - Politisk geografi (10 studiepoeng) 10
SGO3090 - Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3300 - Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 - Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SGO4080 - Masteroppgave 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
SGO4090 - Masteroppgave 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
SGO9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SGO9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9007 - How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SOS1000 - Innføring i sosiologi (20 studiepoeng) 20
SOS1001 - Introduksjon til sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS1003 - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1120 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS2001 - Moderne sosialteori (10 studiepoeng) 10
SOS2100 - Ulikhet, klasse og lagdeling (10 studiepoeng) 10
SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 - Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2500 - Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2900 - Algoritmer, store data og samfunnsendring (10 studiepoeng) 10
SOS3050 - Metodologi og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOS4001 - Sosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOS4010 - Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter (10 studiepoeng) 10
SOS4020 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4050 - Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat (10 studiepoeng) 10
SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS4402 - Familie og livsløp (10 studiepoeng) 10
SOS9001 - Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9003 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SOS9004 - Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 - Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 - Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9007 - How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SVMET1010 - Kvalitative metoder (10 studiepoeng) 10