SGO9002 - Kurs i formidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurs om forskningsformidling. Det vil i hovedsak legges vekt på øvelse i å skrive kronikker til dagspressen, men andre former for formidling vil også inngå. Formidlingsseminaret går over én dag. Kursholder: Cathrine Sandnes, leder i Manifest Tankesmie

Det anbefales ISS-kandidater gjennomfører kurset i ph.d.-programmets tredje eller fjerde semester. Kurset er ikke obligatorisk (vedtatt 27.11.2015 med tilbakevirkende effekt).

Opptak og adgangsregulering

Påmeldingsfrist er fire uker før kursstart hvert semester.

Ph.d.-kandidater ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi melder seg opp via studentweb.

Ph.d.-kandidater utenfor ISS melder seg på via nettskjema. Kandidater ved ISS blir prioritert i opptaksprosessen, andre kandidater får plass etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Vi tar inn maksimalt ti deltakere.

Overlappende emner

1 studiepoeng overlapp mot SOS9002 - Kurs om formidling

Undervisning

Undervisningen går over en dag i løpet av semesteret.

Eksamen

Det er krav om å sende inn et utkast til kronikk i forkant av samlingen, og arbeidet skal bearbeides og godkjennes av kursholder i etterkant. Fristen til å sende inn kronikk er 10 dager før kursstart hvert semester. Merk at fristen er absolutt!

Kronikkutkastet må være på maks. 6500 tegn inkl mellomrom, og inneholde tittel, ingress på to linjer og fem mellomtitler. Sandnes vil velge ut ett til to utkast som gjennomgås grundig på seminaret. For alle delene av kurset vil oppmøte, samt muntlige og skriftlige presentasjoner til sammen utgjøre grunnlaget for å vurdere om seminaret er bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk