Dette emnet er nedlagt

SOS9027 – Samtalemetodologi. Fokusgrupper og individuelle intervju

Kort om emnet

Kurset tar for seg forberedelse, gjennomføring og analyse av intervjuer med enkeltindivider og grupper.

Et premiss i alle formene for dataproduksjon og dataanalyse, er det metodologiske fundamentet. Metodologiske refleksjoner vil derfor bli presentert fortløpende og i sammenheng med de mer konkrete metodene og teknikkene som presenteres. Dette gjelder begge formene for intervju som blir behandlet. Det som sies om de to intervjuformene, vil også bli sett i relasjon til andre kvalitative metoder, som former for tekstanalyse og deltakende observasjon.

Hva lærer du?

Kurset vil være praktisk rettet med aktiv deltakelse. Målet er å lære seg forskningsmetode som et håndverk med relevante verktøy. Sans for det særegne ved ens materiale og ens tilnærming skal prege arbeidet.

Opptak og adgangsregulering

Kurset er primært rettet mot sosiologer, men vil også være fruktbart for stipendiater fra beslektete fag.

Ph.d.-studenter ved ISS melder seg opp i Studentweb.

Andre interesserte kan melde seg på kurset i nettskjema.

Påmeldingsfrist er 13. mai 2016.

Undervisning

Lærere vil være: Professor Nanna Mik-Meyer, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København

Professor Marit Haldar, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Professor Dag Album, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Dag Album er ansvarlig for kurset.

 

Tid: Kurset vil gå over tre dager fra og med mandag 13. juni til og med onsdag 15. juni 2016.

Sted: rom 221 (mandag og tirsdag) og rom 150 (onsdag), Harriet Holters hus, Blindern.

 

Program

 

Mandag 13. juni

 9.15-  9.45:    Presentasjon av deltakere og lærere

 9.45-11.30:     Nanna Mik-Meyer: Kvalitative interviews i et videnskabsteoretisk perspektiv

11.30-11.45:   Pause

11.45-12.30:   Diskusjon av deltakeres prosjekter i tilknytning til dagens tema

12.30-13.15:   Lunsj

13.15-15:00     Nanna Mik-Meyer: Kvalitative interviews i et interaktionistisk perspektiv

15.00-15.15:   Pause

15.15-16.00:   Diskusjon av deltakeres prosjekter i tilknytning til dagens tema

 

Tirsdag 14. juni

9.15-  11:00    Dag Album: Fokusgruppeanalyser i sammenlikning med andre kvalitative tilnærminger

11.00-11.15:   Pause

11.15-12.00:   Diskusjon av deltakeres prosjekter i tilknytning til dagens tema

12.00-12.45:   Lunsj

12.45-14.30:    Marit Haldar: Rekruttering til og gjennomføring av fokusgruppesamtaler

14.30-14.45:   Pause

14.45-16.00:   Diskusjon av deltakeres prosjekter i tilknytning til dagens tema

 

Onsdag 15. juni

 9.15- 11.00:    Dag Album: Substansiell analyse av fokusgruppedata

11.00-11:15    Pause

11.15-12.00:   Diskusjon av deltakeres prosjekter i tilknytning til dagens tema

12.00-12.45:   Lunsj

12.45-14.30:    Marit Haldar: Interaksjonistisk analyse av fokusgruppedata

14.30-14.45:    Pause

14.45-15.45:   Diskusjon av deltakeres prosjekter i tilknytning til dagens tema

15.45-16.00:   Praktiske spørsmål – essay, kurspoeng mm.

 

Eksamen

Deltakerne må sende inn prosjektbeskrivelse på forhånd og være forberedt på å diskutere prosjektet sitt med lærere og andre deltakere i løpet av kurset. Innleveringsfristen er 2. juni og teksten sendes til dag.album@sosgeo.uio.no

Kurset vil gi seks studiepoeng til deltakere som sender inn og får godkjent essay i etterkant av kurset. Innleveringsfrist for essay er 4. september og sendes til katalin.godberg@sosgeo.uio.no.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår 2016

13-15. juni 2016

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Norsk og dansk