English version of this page

Emner innen samfunnsøkonomi

Viser 1–35 av 35 emner
Emne Studiepoeng
ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked (10 studiepoeng) 10
ECON1220 - Velferd og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1710 - Demografi - grunnemne (10 studiepoeng) 10
ECON1730 - Befolkning og velferd (10 studiepoeng) 10
ECON2310 - Makroøkonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON2610 - Welfare and trade (10 studiepoeng) 10
ECON2951 - Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON3020 - Prosjekt i demografi (10 studiepoeng) 10
ECON3120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON3220 - Microeconomics 3 (10 studiepoeng) 10
ECON3715 - Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4091 - Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4130 - Statistics 2 (10 studiepoeng) 10
ECON4160 - Econometrics - Modeling and Systems Estimation (10 studiepoeng) 10
ECON4220 - Microeconomics 3 (10 studiepoeng) 10
ECON4260 - Behavioral Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4310 - Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4335 - The Economics of Banking (10 studiepoeng) 10
ECON4415 - International Trade (10 studiepoeng) 10
ECON4624 - Empirical Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4715 - Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4921 - Institutions and Economic Systems (10 studiepoeng) 10
ECON4925 - Resource Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4951 - Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON5106 - Advanced Applied Econometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5200 - Advanced Microeconomics (15 studiepoeng) 15
ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory (15 studiepoeng) 15
ECON9106 - Advanced Applied Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON9200 - Advanced Microeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON9300 - Advanced Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON9306 - Topics in Macroeconomic Growth and Development (5 studiepoeng) 5
ECON9312 - Macroeconomic Topics: Heterogeneity (5 studiepoeng) 5
ECON9912 - Topics in Environmental and Resource Economics (5 studiepoeng) 5