English version of this page

Emner innen samfunnsøkonomi

Viser 1–28 av 28 emner
Emne Studiepoeng
ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked (10 studiepoeng) 10
ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1410 - Internasjonal økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON1500 - Innføring i samfunnsøkonomi for realister (10 studiepoeng) 10
ECON1510 - Samfunnsøkonomi for realister (10 studiepoeng) 10
ECON1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON2130 - Statistikk 1 (10 studiepoeng) 10
ECON2500 - Investering og finansiering (10 studiepoeng) 10
ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON3020 - Prosjekt i demografi (10 studiepoeng) 10
ECON3120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON3150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON3720 - Demografi, videregående I-land (10 studiepoeng) 10
ECON4091 - Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4137 - Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4140 - Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization (10 studiepoeng) 10
ECON4150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4240 - Equilibrium, Welfare and Information (10 studiepoeng) 10
ECON4271 - Distributive Justice and Economic Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON4325 - Monetary Policy (10 studiepoeng) 10
ECON4330 - International Macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4510 - Finance Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON4720 - Demografi, videregående I-land (10 studiepoeng) 10
ECON4820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4910 - Environmental Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4915 - Development Economics (10 studiepoeng) 10