English version of this page

Emner innen samfunnsøkonomi

Viser 1–38 av 38 emner
Emne Studiepoeng
ECON1100 - Matematikk I (10 studiepoeng) 10
ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked (10 studiepoeng) 10
ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON1410 - Internasjonal økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON2130 - Statistikk 1 (10 studiepoeng) 10
ECON2220 - Mikroøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
ECON2500 - Investering og finansiering (10 studiepoeng) 10
ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse (10 studiepoeng) 10
ECON3020 - Prosjekt i demografi (10 studiepoeng) 10
ECON3120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON3150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON3620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON3725 - Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON3735 - Næringsstruktur, lønnsdannelse og friksjoner (10 studiepoeng) 10
ECON3820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4091 - Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4137 - Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4140 - Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization (10 studiepoeng) 10
ECON4150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4240 - Equilibrium, Welfare and Information (10 studiepoeng) 10
ECON4271 - Distributive Justice and Economic Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON4325 - Monetary Policy (10 studiepoeng) 10
ECON4330 - International Macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4510 - Finance Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON4725 - Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON4820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4910 - Environmental Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4915 - Development Economics (10 studiepoeng) 10
ECON9010 - Theory of Science for Economists (5 studiepoeng) 5
ECON9104 - Topics in Econometrics (5 studiepoeng) 5
ECON9203 - Topics in Microeconomic Theory (5 studiepoeng) 5
ECON9311 - Macroeconomic Topics (5 studiepoeng) 5
ECON9715 - Topics in Labour Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9826 - Topics in Industrial Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9915 - Topics in Development and Political Economics (5 studiepoeng) 5