Semesterside for ECON1410 - Vår 2008

Mandag 7.april vil, i samsvar med forelesningsplanen, Erling Holmøy fra forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå gi gjesteforelesning i ECON 1410. Tittel på forelesningen er: Langsiktige virkninger på næringsstruktur av endringer i rammebetingelser

6. apr. 2008 23:53

Karen Helene Ulltveit-Moe er sykemeldt. Forelesningen mandag 31. mars kl. 14.15 er derfor avlyst.

28. mars 2008 14:22

Obligatorisk øvelsesoppgave er nå lagt ut. Det oppfordres sterkt til at man leverer i gruppe. Sidetallet i besvarelsene bør begrenses til 5-10 maskinskrevne sider!

13. mars 2008 10:27