Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ECON3910 - Vår 2010

Seminaroppgaven ti 4 mai kan leses på http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON3910/v10/ECON%203910oblsemoppg2010.pdf

30. apr. 2010 16:08

Emnet ECON3910 - Innføring i miljøøkonomi skal gjennomgå en periodisk evaluering våren 2010. Dette er en evaluering som kommer i tillegg til den underveisevalueringen som allerede skal være gjennomført, og er litt mer omfattende.

Evalueringen skjer via nettskjema som er åpent frem til 10. juni. Det er også spørsmål som vedrører eksamen i denne undersøkelsen, og det kan derfor være lurt å vente til etter skriftlig eksamen med å besvare skjemaet.

Du vil finne nettskjema her: Periodisk programevaluering ECON3910. Bruk ditt vanlige brukernavn og passord ved UiO ved pålogging. Besvarelsen er anonym

30. apr. 2010 10:10

ECON 3910, Seminaroppgave 4 mai 1. Ta utgangspunkt i modellen Her er c en bedrifts rensekostnader i kroner, S er primærutslippet, D er miljøskader i kroner og U er restutslippet. Diskuter hvordan du kan komme fram til disse relasjonene, og begrunn hvordan de variable påvirkes av endringer i funksjonenes argumenter. 2. Vi skal nå se på to bedrifter (1 og 2) som slipper ut restutslipp til samme miljøresipient slik at vi har . 3. Anta at bedriftene og resipienten er lokalisert på forskjellige steder. Vis hvordan du kan formulere skadefunksjonen slik at den er en funksjon av de utslippene som faktisk når fram til resipienten. 4. Utled betingelsene for samfunnsøkonomisk optimale restutslipp fra de to bedriftene når du forutsetter at primærutslippene er konstante. 5. Se på de to to tilfellene uniform spredning av forurensninger og ikke-uniform spredning. Hvordan skrives skadefunksjonen i de to tilfeller? Kommenter eventuelle forskjell...

29. apr. 2010 20:35