Emner innen psykologi (nedlagte)

Viser 1–112 av 112 emner
Emne Studiepoeng
PSBIO – Nevrobiologi støttedisiplin (10 studiepoeng) 10
PSPSYK – Psykiatri støttedisiplin (0 studiepoeng) 0
PSSAMF – Samfunnsfaglig støttedisiplin (0 studiepoeng) 0
PSY1900 – Organisasjonspsykologi for studenttillitsvalgte (10 studiepoeng) 10
PSY2010 – Forskningsmetode II (10 studiepoeng) 10
PSY2011 – Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse (10 studiepoeng) 10
PSY2012 – Research methodology III: Statistical analysis, design and measurement (10 studiepoeng) 10
PSY2100 – Individ, sosiale bånd, gruppe og kultur (10 studiepoeng) 10
PSY2200 – Utviklingspsykologi I (10 studiepoeng) 10
PSY2201 – The development of social adaptation: Stress and resilience (10 studiepoeng) 10
PSY2202 – Utvikling av språk og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
PSY2203 – Identitet, moral, kjønnsforståelse og prososial utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY2204 – Kognitiv utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY2400 – Ledelse, samarbeid og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
PSY2401 – Helsepsykologi og psykososialt arbeidsmiljø i norsk arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
PSY2402 – Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
PSY2403 – Menneske-teknologi samspill (10 studiepoeng) 10
PSY2404 – Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2406 – Introduction to organizational psychology (10 studiepoeng) 10
PSY2490V – Organisasjonspsykologi for tillitsvalgte (15 studiepoeng) 15
PSY2501 – Barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage (10 studiepoeng) 10
PSY2502 – Kulturell og kryss-kulturell psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2504 – Psychology of religion (10 studiepoeng) 10
PSY2505 – Psykologien og samtiden (10 studiepoeng) 10
PSY3190 – Bacheloroppgave i sosial- og kulturpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3290 – Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3390 – Bacheloroppgave i bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3391 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3490 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4010 – Research Design and Methodology (10 studiepoeng) 10
PSY4100 – Health and Society (10 studiepoeng) 10
PSY4101 – Helseatferd, selv-regulering og positiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4102 – Kropp, utseende og identitet (10 studiepoeng) 10
PSY4103 – Anvendt Sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4104 – Personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4105 – Anvendt helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4106 – Health and society (5 studiepoeng) 5
PSY4107 – Anvendt helse- og kommunikasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4108 – Social Psychology of Food (5 studiepoeng) 5
PSY4109 – Motivational processes and self-regulation (5 studiepoeng) 5
PSY4114 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4120 – Metoder i forebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSY4201 – Kommunikasjon og språk (10 studiepoeng) 10
PSY4202 – Nevrokognitiv utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY4203 – Emotional Development (10 studiepoeng) 10
PSY4300 – Applied Cognitive Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4301 – Judgment and Decision-Making and Social Cognition (10 studiepoeng) 10
PSY4302 – Human Cognitive Neuropsychology (10 studiepoeng) 10
PSY4303 – Vision and the Brain (10 studiepoeng) 10
PSY4306 – Neurolinguistics (10 studiepoeng) 10
PSY4400 – Professional Knowledge Work in Industrial- and Organizational Psychology (20 studiepoeng) 20
PSY4401 – Research Approaches in Work and Organizational Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4402 – Prosjektarbeid i arbeids- og organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY4403 – Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4413 – Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4500 – Multicultural Societies (10 studiepoeng) 10
PSY4501 – Utvikling, livsløp og kultur (10 studiepoeng) 10
PSY4502 – Samfunn, ideologi og utvikling av identitet (15 studiepoeng) 15
PSY4503 – Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSY4504 – Religionspsykologi: Kulturell kontekst og individuell erfaring (5 studiepoeng) 5
PSY4510 – Kvantitativ metode II (5 studiepoeng) 5
PSY4520 – Qualitative Methods and Project Development (10 studiepoeng) 10
PSY4600 – Samfunn, helse og utvikling (20 studiepoeng) 20
PSY500 – Profesjonsstudiet i psykologi, 6. semester (30 studiepoeng) 30
PSY500F – Psykologisk ferdighetstrening for innreisende studenter (30 studiepoeng) 30
PSY510 – Profesjonsstudiet i psykologi, 7. semester (60 studiepoeng) 60
PSY511 – Profesjonsstudiet i psykologi, 8. semester (0 studiepoeng) 0
PSY512 – Profesjonsstudiet i psykologi, 9. semester (0 studiepoeng) 0
PSY520 – Profesjonsstudiet i psykologi, 10. semester (90 studiepoeng) 90
PSY9100 – Forskningsmetodologi (6 studiepoeng) 6
PSY9145 – Kvantitativt forum (1 studiepoeng) 1
PSY9150 – Measuring and analyzing constructs in psychological research (5 studiepoeng) 5
PSY9160 – Multilevel modelling (2 studiepoeng) 2
PSY9160B – Multilevel modelling (2 studiepoeng) 2
PSY9180 – Oppfriskningskurs i kvantitative metoder (1 studiepoeng) 1
PSY9201 – Forskningsseminar sosial, helse og personlighet (5 studiepoeng) 5
PSY9222 – Psychotherapy research: Case studies (2 studiepoeng) 2
PSYC2100 – Eksperimental psykologisk metode I:Kognitiv (5 studiepoeng) 5
PSYC2101 – Kvantitativ metode I (5 studiepoeng) 5
PSYC2102 – Eksperimentalpsykologisk metode II (5 studiepoeng) 5
PSYC2200 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC2201 – Nevrobiologi, genetikk og nevroanatomi (10 studiepoeng) 10
PSYC2202 – Kognitiv nevrovitenskap (10 studiepoeng) 10
PSYC2203 – Kognitiv nevrovitenskap og psykopatologi (15 studiepoeng) 15
PSYC2400 – Anvendt kognitiv psykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2401 – Nevropsykologisk testing (5 studiepoeng) 5
PSYC3101 – Kvantitativ metode II (5 studiepoeng) 5
PSYC4100 – Prosjekt - personlighet (5 studiepoeng) 5
PSYC4200 – Personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC4303 – Psykopatologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4304 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (20 studiepoeng) 20
PSYC5300 – Psykologisk behandling av barn og ungdom (5 studiepoeng) 5
PSYC5302 – Tilstander og utredning barn og ungdommer (5 studiepoeng) 5
PSYC5400 – Hovedpraksis (30 studiepoeng) 30
PSYC6300 – Praktikum (15 studiepoeng) 15
PSYC6301 – Etikk, rolle og profesjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6500 – Fordypningsemne i pedagogisk psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC6503 – Imaging methods in cognitive neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSYC6504 – Intervensjoner og endringsprosesser i psykodynamisk terapi. (5 studiepoeng) 5
PSYC6505 – Forståelse og endring i aktiv psykoterapi – SKT (5 studiepoeng) 5
PSYC6507 – Metoder i forebyggende arbeid (5 studiepoeng) 5
PSYC6508 – Helseatferd (5 studiepoeng) 5
PSYC6509 – Health and Society (5 studiepoeng) 5
PSYC6510 – Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSYC6511 – Psykologisk arbeid med flyktninger (5 studiepoeng) 5
PSYK1K – Profesjonsstudiet i psykologi, 1. semester (20 studiepoeng) 20
PSYK1KB – Profesjonsstudiet i psykologi, 1. og 2. semester (60 studiepoeng) 60
PSYK1KN – Profesjonsstudiet i psykologi, 2. semester (30 studiepoeng) 30
PSYK1KO – Profesjonsstudiet i psykologi, 1. semester (20 studiepoeng) 20
PSYK1PF – Profesjonsstudiet i psykologi, 5. semester (30 studiepoeng) 30
PSYK1SO – Sosialpsykologi, 4. semester av profesjonsstudie i psykologi (30 studiepoeng) 30
PSYK1UT – Profesjonsstudiet i psykologi, 3. semester (30 studiepoeng) 30