Emner innen psykologi (nedlagte)

Viser 1–110 av 110 emner
Emne Studiepoeng
PSBIO - Nevrobiologi støttedisiplin (10 studiepoeng) 10
PSPSYK - Psykiatri støttedisiplin (0 studiepoeng) 0
PSSAMF - Samfunnsfaglig støttedisiplin (0 studiepoeng) 0
PSY1900 - Organisasjonspsykologi for studenttillitsvalgte (10 studiepoeng) 10
PSY2010 - Forskningsmetode II (10 studiepoeng) 10
PSY2011 - Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse (10 studiepoeng) 10
PSY2012 - Research methodology III: Statistical analysis, design and measurement (10 studiepoeng) 10
PSY2100 - Individ, sosiale bånd, gruppe og kultur (10 studiepoeng) 10
PSY2200 - Utviklingspsykologi I (10 studiepoeng) 10
PSY2201 - The development of social adaptation: Stress and resilience (10 studiepoeng) 10
PSY2202 - Utvikling av språk og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
PSY2203 - Identitet, moral, kjønnsforståelse og prososial utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY2204 - Kognitiv utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY2400 - Ledelse, samarbeid og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
PSY2401 - Helsepsykologi og psykososialt arbeidsmiljø i norsk arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
PSY2402 - Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
PSY2403 - Menneske-teknologi samspill (10 studiepoeng) 10
PSY2404 - Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2406 - Introduction to organizational psychology (10 studiepoeng) 10
PSY2490V - Organisasjonspsykologi for tillitsvalgte (15 studiepoeng) 15
PSY2501 - Barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage (10 studiepoeng) 10
PSY2502 - Kulturell og kryss-kulturell psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2504 - Psychology of religion (10 studiepoeng) 10
PSY3190 - Bacheloroppgave i sosial- og kulturpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3290 - Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3390 - Bacheloroppgave i bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3391 - Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3490 - Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4010 - Research Design and Methodology (10 studiepoeng) 10
PSY4100 - Health and Society (10 studiepoeng) 10
PSY4101 - Helseatferd, selv-regulering og positiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4102 - Kropp, utseende og identitet (10 studiepoeng) 10
PSY4103 - Anvendt Sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4104 - Personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4105 - Anvendt helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4106 - Health and society (5 studiepoeng) 5
PSY4107 - Anvendt helse- og kommunikasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4108 - Social Psychology of Food (5 studiepoeng) 5
PSY4109 - Motivational processes and self-regulation (5 studiepoeng) 5
PSY4114 - Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4120 - Metoder i forebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSY4201 - Kommunikasjon og språk (10 studiepoeng) 10
PSY4202 - Nevrokognitiv utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY4203 - Emotional Development (10 studiepoeng) 10
PSY4300 - Applied Cognitive Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4301 - Judgment and Decision-Making and Social Cognition (10 studiepoeng) 10
PSY4302 - Human Cognitive Neuropsychology (10 studiepoeng) 10
PSY4303B - Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSY4306 - Neurolinguistics (10 studiepoeng) 10
PSY4400 - Professional Knowledge Work in Industrial- and Organizational Psychology (20 studiepoeng) 20
PSY4401 - Research Approaches in Work and Organizational Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4402 - Prosjektarbeid i arbeids- og organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY4403 - Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4413 - Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4500 - Multicultural Societies (10 studiepoeng) 10
PSY4501 - Utvikling, livsløp og kultur (10 studiepoeng) 10
PSY4502 - Samfunn, ideologi og utvikling av identitet (15 studiepoeng) 15
PSY4503 - Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSY4504 - Religionspsykologi: Kulturell kontekst og individuell erfaring (5 studiepoeng) 5
PSY4510 - Kvantitativ metode II (5 studiepoeng) 5
PSY4520 - Qualitative Methods and Project Development (10 studiepoeng) 10
PSY4600 - Samfunn, helse og utvikling (20 studiepoeng) 20
PSY500 - Profesjonsstudiet i psykologi, 6. semester (30 studiepoeng) 30
PSY500F - Psykologisk ferdighetstrening for innreisende studenter (30 studiepoeng) 30
PSY510 - Profesjonsstudiet i psykologi, 7. semester (60 studiepoeng) 60
PSY511 - Profesjonsstudiet i psykologi, 8. semester (0 studiepoeng) 0
PSY512 - Profesjonsstudiet i psykologi, 9. semester (0 studiepoeng) 0
PSY520 - Profesjonsstudiet i psykologi, 10. semester (90 studiepoeng) 90
PSY9100 - Forskningsmetodologi (6 studiepoeng) 6
PSY9145 - Kvantitativt forum (1 studiepoeng) 1
PSY9150 - Measuring and analyzing constructs in psychological research (5 studiepoeng) 5
PSY9160 - Multilevel modelling (2 studiepoeng) 2
PSY9160B - Multilevel modelling (2 studiepoeng) 2
PSY9180 - Oppfriskningskurs i kvantitative metoder (1 studiepoeng) 1
PSY9201 - Forskningsseminar sosial, helse og personlighet (5 studiepoeng) 5
PSY9222 - Psychotherapy research: Case studies (2 studiepoeng) 2
PSYC2100 - Eksperimental psykologisk metode I:Kognitiv (5 studiepoeng) 5
PSYC2101 - Kvantitativ metode I (5 studiepoeng) 5
PSYC2102 - Eksperimentalpsykologisk metode II (5 studiepoeng) 5
PSYC2200 - Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC2201 - Nevrobiologi, genetikk og nevroanatomi (10 studiepoeng) 10
PSYC2202 - Kognitiv nevrovitenskap (10 studiepoeng) 10
PSYC2203 - Kognitiv nevrovitenskap og psykopatologi (15 studiepoeng) 15
PSYC2400 - Anvendt kognitiv psykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2401 - Nevropsykologisk testing (5 studiepoeng) 5
PSYC4100 - Prosjekt - personlighet (5 studiepoeng) 5
PSYC4200 - Personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC4303 - Psykopatologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4304 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning (20 studiepoeng) 20
PSYC5300 - Psykologisk behandling av barn og ungdom (5 studiepoeng) 5
PSYC5302 - Tilstander og utredning barn og ungdommer (5 studiepoeng) 5
PSYC5400 - Hovedpraksis (30 studiepoeng) 30
PSYC6300 - Praktikum (15 studiepoeng) 15
PSYC6301 - Etikk, rolle og profesjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6500 - Fordypningsemne i pedagogisk psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC6503 - Imaging methods in cognitive neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSYC6504 - Intervensjoner og endringsprosesser i psykodynamisk terapi. (5 studiepoeng) 5
PSYC6505 - Forståelse og endring i aktiv psykoterapi – SKT (5 studiepoeng) 5
PSYC6507 - Metoder i forebyggende arbeid (5 studiepoeng) 5
PSYC6508 - Helseatferd (5 studiepoeng) 5
PSYC6509 - Health and Society (5 studiepoeng) 5
PSYC6510 - Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSYC6511 - Psykologisk arbeid med flyktninger (5 studiepoeng) 5
PSYK1K - Profesjonsstudiet i psykologi, 1. semester (20 studiepoeng) 20
PSYK1KB - Profesjonsstudiet i psykologi, 1. og 2. semester (60 studiepoeng) 60
PSYK1KN - Profesjonsstudiet i psykologi, 2. semester (30 studiepoeng) 30
PSYK1KO - Profesjonsstudiet i psykologi, 1. semester (20 studiepoeng) 20
PSYK1PF - Profesjonsstudiet i psykologi, 5. semester (30 studiepoeng) 30
PSYK1SO - Sosialpsykologi, 4. semester av profesjonsstudie i psykologi (30 studiepoeng) 30
PSYK1UT - Profesjonsstudiet i psykologi, 3. semester (30 studiepoeng) 30