Emner innen psykologi

Viser 1–90 av 90 emner
Emne Studiepoeng
PSY1000 - Innføring i generell psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY1010 - Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSY1050 - Psykologi: Teori og praksis (5 studiepoeng) 5
PSY1250 - Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY1300 - Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2013 - Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2014 - Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2101 - Helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2103 - Sexologi (10 studiepoeng) 10
PSY2301 - Bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2405 - Innføring i arbeidspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2500 - Kommunikasjon, språk og sosiale relasjonar (10 studiepoeng) 10
PSY2503 - Samfunns-, kultur- og minoritetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3091 - Bacheloroppgave i helse -og sosialpsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3092 - Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3093 - Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3094 - Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3095 - Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY4020 - Anvendt kvantitativ forskningsmetode (5 studiepoeng) 5
PSY4110 - Anvendt kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSY4112 - Seksualitet og seksuell helse (10 studiepoeng) 10
PSY4113 - Seksuelle livsstiler (5 studiepoeng) 5
PSY4140 - Metoder i forebyggende arbeid (15 studiepoeng) 15
PSY4205 - Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSY4404 - Human - Technology - Organization (10 studiepoeng) 10
PSY4405 - Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner (10 studiepoeng) 10
PSY4430 - Arbeids- og Organisasjonspsykologisk Prosjekt (AOP) (20 studiepoeng) 20
PSY4502B - Fellesskap- og samfunnspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSY4505 - Identitet, kultur og kritisk psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY9002 - Forskningsetikk (2 studiepoeng) 2
PSY9101 - Forskningsmetodologi (4 studiepoeng) 4
PSY9102 - Kvantitativ spesialisering (2 studiepoeng) 2
PSY9140 - Structural Equation Modelling (5 studiepoeng) 5
PSY9170 - Kvantitativ analyse I (3 studiepoeng) 3
PSY9175 - Kvantitativ analyse II (2 studiepoeng) 2
PSY9202 - Forskningsseminar i utviklingspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9203 - Forskningsseminar; Beslutninger, bedømmelse og sosial kognisjon (5 studiepoeng) 5
PSY9207 - Forskningsseminar: Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) (5 studiepoeng) 5
PSY9208 - Forskningsseminar; Klinisk psykologisk forskning (5 studiepoeng) 5
PSY9209 - Forskningsseminar ( RUN): Psykopatologi og nevrokognisjon (5 studiepoeng) 5
PSY9210 - Forskningsseminar: Helsepsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9211 - Forskningsseminar: Personlighet, helse og atferdsgenetikk (5 studiepoeng) 5
PSY9212 - Forskningsseminar: Sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9290 - Deltagelse forskningsseminar 4 semestre eller flere (1 studiepoeng) 1
PSY9291 - Deltagelse 2 ulike forskningsseminarer (2 studiepoeng) 2
PSY9300 - Internasjonal publisering (2 studiepoeng) 2
PSYC1100 - Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSYC1200 - Innføring i generell psykologi (20 studiepoeng) 20
PSYC1202 - Etikk og profesjonsrolle (5 studiepoeng) 5
PSYC1203 - Psykologi og vitenskap (5 studiepoeng) 5
PSYC1220 - Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC1230 - Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1302 - Profesjonsforberedende 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2103 - Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2104 - Kvantitativ metode A (5 studiepoeng) 5
PSYC2205 - Psykopatologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2206 - Kognitiv nevrovitenskap 1 (20 studiepoeng) 20
PSYC2207 - Kognitiv nevrovitenskap 2 (20 studiepoeng) 20
PSYC2402 - Psykologisk testkurs (5 studiepoeng) 5
PSYC3100 - Kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSYC3101 - Kvantitativ metode II (5 studiepoeng) 5
PSYC3102 - Prosjekt - sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC3103 - Kvantitativ metode B (5 studiepoeng) 5
PSYC3200 - Utviklingspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC3201 - Kommunikasjon og læring (5 studiepoeng) 5
PSYC3203 - Anvendt sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3204 - Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSYC3400 - Test, observasjon av barn (5 studiepoeng) 5
PSYC3401 - Gruppeledelse og gruppedynamikk (5 studiepoeng) 5
PSYC4300 - Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (10 studiepoeng) 10
PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning (15 studiepoeng) 15
PSYC4302 - Psykologisk behandling av voksne (5 studiepoeng) 5
PSYC4305 - Klinisk nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4400 - Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. (5 studiepoeng) 5
PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten (5 studiepoeng) 5
PSYC4500 - Personlighetspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC5301 - Psykologisk arbeid med familier og systemer (5 studiepoeng) 5
PSYC5303 - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSYC5401 - Forpraksis barn/unge (5 studiepoeng) 5
PSYC5410 - Hovedpraksis og etikk (30 studiepoeng) 30
PSYC6100 - Hovedoppgave (30 studiepoeng) 30
PSYC6310 - Praktikum (25 studiepoeng) 25
PSYC6502 - Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep (5 studiepoeng) 5
PSYC6506 - Klinisk rusbehandling (5 studiepoeng) 5
PSYC6512 - Spesifikke utfordringer i terapeutisk arbeid med ulike aldersgrupper (5 studiepoeng) 5
PSYC6513 - Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6514 - Affektintegrasjon og endringsprosesser i psykoterapi (5 studiepoeng) 5
PSYC6515 - Kognitiv terapi med ferdighetstrening (5 studiepoeng) 5
PSYC6516 - Psykoseforståelse og evidensbasert behandling (5 studiepoeng) 5