Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på regelverk knyttet til etiske dilemmaer innen psykologisk forskning.
Obligatorisk emne for alle som følger ph.d.-programmet ved Psykologisk institutt.

Hva lærer du?

Kurset består av forelesninger og presentasjoner. Det blir fokusert på følgende temaer innenfor forskningsetikk:

  • Forskningsetikk i et samfunnsperspektiv
  • Forskning på mennesker
  • Helseforskningsloven
  • Personvern og Datatilsynets funksjon
  • Uredelighet i forskning
  • Forskningsetiske dilemmaer belyst ved vignetter og deltakernes egne eksempler

 

Opptak og adgangsregulering

Påmelding:
Instituttets PhD kandidater melder seg til emnet via studentweb. Øvrige kandidater bes kontakte Sverre Gustavsen

Dette er et obligatorisk emne for studenter i ph.d.-programmet i psykologi. Ved stor pågang blir disse prioritert. Studenter ved andre ph.d.-programmer kan også søke om å få delta på emnet.
Grunnet kapasitetshensyn er det kun kursdeltakere som tilhører instituttets ph.d.-program som kan levere hjemmeoppgave. Andre deltakere vil få godkjent kurset med 1 SP for deltakelse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et ph.d.-program.

Undervisning

Se semestersiden for timeplan.

Eksamen

Kurset er obligatorisk. Maks fravær akseptert er 15% - dvs 2 timer etter avtale med kursleder (varsles i forkant).

Kandidater tatt opp i programmet f.o.m. 13.11.08 ha godkjent oppmøte, samt bestått hjemmeoppgave (gir totalt 2 SP). For eksterne kandidater som ikke leverer oppgave vil de f[ uttelling 1 SP&ECTS / da med emnekode PSY9000.

Hjemmeoppgaven:
Innhold: Selvvalgt tema, men med relevans for forskningsetikk gjennomgått på kurset.

Format: skal skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk, være på  5-7 sider (+ referanseliste i APA-format), 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg på begge sider, font 12 og med nummererte sider.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Annet

Dersom du trenger kursbevis for bestått emne, så må du bestille karakterutskrift via studentweb, og bruke emnebeskrivelsen her som informasjon. Vi  utsteder ikke kursbevis for våre PhD emner.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk