Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er en videreføring av PSY9101 (og fellesdelen for PSY9100.

Undervisningen vil bestå av forelesninger over relevante metodologiske tema, diskusjoner og videre arbeid med metodologiske problem innen eget prosjekt. Deltakerne vil arbeide med metodologiske problemer innen eget prosjekt som leveres inn i form av et paper etter kurset.

Hva lærer du?

a) et bredt metodologisk grunnlag for å vurdere forskningsstrategier i eget prosjekt.
b) hvordan valget av forskningsstragier optimalt bør inneholde avveininger i forhold til problemstilling, designproblemer, målingsproblemer og bruk av statistiske modeller, og
c) en simultan betraktning av de nevnte komponenter i forskningsprosesssen.

Opptak og adgangsregulering

Forutsetter opptak på PSY9101.

Alle deltakere må være tatt opp på et ph.d.-program enten ved UiO eller eksternt. Søkere som følger eksterne ph.d.-programmer kan søke om deltakelse, men kan ikke påregne å få plass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSY9101 (tidligere PSY9100 - fellesdelen)

Overlappende emner

2 SP mot PSY9100 (kvantitativ spesialiseringsdelen)

Undervisning

Se emnets semesterside for timeplan.

Eksamen

Krav: Godkjent oppmøte og godkjent hjemmeoppgave.

Krav til hjemmeoppgaven:

Hjemmeoppgaven skal skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk, være på 5-8 sider (+ referanseliste i APA-format), 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg på begge sider, font 12 og med nummererte sider.

Fraværsregler: Det er oppmøteplikt på kurset. Det kan likevel godtas inntil 25% fravær på kurset. Kursleder bør orienteres om fraværet i forkant.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dersom du trenger kursbevis for bestått emne, så må du bestille karakterutskrift via studentweb, og bruke emnebeskrivelsen her som informasjon. Vi  utsteder ikke kursbevis for våre PhD emner.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk