Emner innen sosialantropologi

Viser 1–6 av 6 emner
Emne Studiepoeng
SOSANT4090 – Masteroppgaven (40 studiepoeng) 40
SOSANT4110 – Teori og metode (20 studiepoeng) 20
SOSANT4120 – Prosjektutvikling (10 studiepoeng) 10
SOSANT4200 – Feltarbeid (30 studiepoeng) 30
SOSANT4300 – Skriveseminar (10 studiepoeng) 10
SOSANT4400 – Litteraturseminar (10 studiepoeng) 10