Emner innen sosialantropologi

Viser 1–6 av 6 emner
Emne Studiepoeng
SOSANT4090 - Masteroppgaven (40 studiepoeng) 40
SOSANT4110 - Teori og metode (20 studiepoeng) 20
SOSANT4120 - Prosjektutvikling (10 studiepoeng) 10
SOSANT4200 - Feltarbeid (30 studiepoeng) 30
SOSANT4300 - Skriveseminar (10 studiepoeng) 10
SOSANT4400 - Litteraturseminar (10 studiepoeng) 10