Emner innen sosialantropologi

Viser 1–26 av 26 emner
Emne Studiepoeng
SOSANT1000 - Innføring i sosialantropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT1050 - Etnografisk metode (10 studiepoeng) 10
SOSANT1090 - Antropologiens historie (10 studiepoeng) 10
SOSANT1200 - Politisk antropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT1300 - Economic anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT1400 - Trosformer og verdensbilder (10 studiepoeng) 10
SOSANT2000 - Central themes in contemporary anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2110 - Regional etnografi: Midtøsten (10 studiepoeng) 10
SOSANT2120 - Regional ethnography: Africa (10 studiepoeng) 10
SOSANT2130 - Regional etnografi: Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SOSANT2140 - Regional ethnography: East and Southeast Asia (10 studiepoeng) 10
SOSANT2210 - Multiculturalism and the politics of identity (10 studiepoeng) 10
SOSANT2270 - Contemporary studies in kinship and gender (10 studiepoeng) 10
SOSANT2410 - Kosmologi og rituelt liv (10 studiepoeng) 10
SOSANT2510 - Environmental Anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2525 - Overheating: The anthropology of accelerated change (10 studiepoeng) 10
SOSANT2530 - Development (10 studiepoeng) 10
SOSANT2550 - Medical anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2555 - På død og liv. Noen antropologiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
SOSANT2600 - Antropologi i praksis (10 studiepoeng) 10
SOSANT2610 - The anthropology of food (10 studiepoeng) 10
SOSANT3090 - Bacheloressay (10 studiepoeng) 10
SOSANT9013 - Writing and method (2 studiepoeng) 2
SOSANT9014 - Writing and method (2 studiepoeng) 2
SOSANT9100A - Recent Theory in Anthropology (5 studiepoeng) 5
SOSANT9100B - Recent Theory in Anthropology (5 studiepoeng) 5