Emner innen sosialantropologi (nedlagte)

Viser 1–35 av 35 emner
Emne Studiepoeng
SOSANT1100 - Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold (5 studiepoeng) 5
SOSANT1101 - Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold (10 studiepoeng) 10
SOSANT1121 - Europa (5 studiepoeng) 5
SOSANT1131 - Africa (5 studiepoeng) 5
SOSANT1141 - Midtøsten (5 studiepoeng) 5
SOSANT1151 - Oseania (5 studiepoeng) 5
SOSANT1161 - Sør-Øst Asia (5 studiepoeng) 5
SOSANT1163 - East Asia (5 studiepoeng) 5
SOSANT1171 - Sør-Amerika (5 studiepoeng) 5
SOSANT1173 - Nord-Amerika (5 studiepoeng) 5
SOSANT1175 - Karibia (5 studiepoeng) 5
SOSANT1181 - Norden (5 studiepoeng) 5
SOSANT1600 - Faghistorie og etnografisk metode (20 studiepoeng) 20
SOSANT2220 - Makt og autoritet (10 studiepoeng) 10
SOSANT2230 - Nyere perspektiver på slektskap (10 studiepoeng) 10
SOSANT2240 - Kjønn, tradisjon og modernitet (10 studiepoeng) 10
SOSANT2250 - Anthropological perspectives on Norway and the Nordic countries (10 studiepoeng) 10
SOSANT2260 - Kjønn i samfunn, kropp og språk (20 studiepoeng) 20
SOSANT2310 - Varer og gaver (10 studiepoeng) 10
SOSANT2320 - Globalisering og transnasjonal flyt (10 studiepoeng) 10
SOSANT2340 - Informasjonsteknologien i kulturen (10 studiepoeng) 10
SOSANT2350 - Ting, tegn og trender: antropologiske perspektiver på forbruk (10 studiepoeng) 10
SOSANT2420 - Sted og rom: etnografisk geografi (10 studiepoeng) 10
SOSANT2515 - Naturens makt og avmakt (10 studiepoeng) 10
SOSANT2520 - Bærekraftig utvikling (10 studiepoeng) 10
SOSANT2540 - Psykologisk antropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT2560 - Fra hekseri til vitenskap: håndtering av risiko i et kryss kulturelt perspektiv (Psykologisk orientert antropologi) (10 studiepoeng) 10
SOSANT2710 - Ære (10 studiepoeng) 10
SOSANT2730 - Husets antropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT2740 - Antropologiske perspektiver på materiell kultur (10 studiepoeng) 10
SOSANT2750 - Antropologiske perspektiver på menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
SOSANT2760 - Emosjoner i et krysskulturelt perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOSANT4010 - Metode og prosjektbeskrivelse (20 studiepoeng) 20
SOSANT4100 - Nyere antropologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOSANT9100 - Recent Theory in Anthropology (10 studiepoeng) 10