SOSANT1400 – Trosformer og verdensbilder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i antropologiske forståelser av tro, religion og verdenssyn som kulturelle systemer, og formidler grunnleggende problemstillinger innenfor dette antropologiske feltet. Studentene vil bli fortrolige med faghistorien og sentrale forfattere og tekster som danner grunnlaget for teoriutvikling og metode på feltet. Emnet gir også en innføring i antropologiske analyser av nåtidige religiøse og religionsrelaterte prosesser og konflikter på lokalt som global plan.

Kurset begynner med grunnleggende antropologiske tekster om religioner, kosmologi og praksis i tidlige antropologiske studier og deres behandling av tema som:

 • Totemisme
 • Ånder
 • Forfedre
 • Ofring
 • Magi
 • Hekseri

Emnet omfatter også antropologiske tilnærminger til verdensreligionene, deres interaksjon og møte med andre religioner, samt deres forhold til sekularisme. Spesielt vil emnet fokusere på kristendommens og islams globale former og praksis, deriblant lokalt utviklede blandingsformer.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Forstå spesifikke antropologiske tilnærminger til tro og verdensbilder.
 • Kjenne til religionsantropologiens faghistoriske utvikling og dens betydning for utviklingen av generell antropologi.
 • Kjenne til kjernetekster i klassisk religionsantropologi, samt til samtidige debatter om religion.
 • Forstå muligheter og begrensninger i antropologiske forsøk på å forstå religion og tro.
 • Kjenne til antropologiske tilnærminger til kristendom og islam gjennom de siste tiår.
 • Være fortrolig med antropologiske posisjoner til aktuelle debatter om sekularisme og religiøs identitetspolitikk.
 • Kjenne til antropologiske analyser av kosmologier og kunnskapssystemer i komparativt perspektiv, deriblant problematikk rundt fortolkning og oversettelse.
 • Kjenne til ritualenes betydning i utøvelsen av religion og forholdet mellom tro og rituell praksis.

Ferdigheter

 • Kunne bruke antropologiske analyser av religion og religiøs praksis.
 • Kunne bidra aktivt til nåtidige samfunnsdebatter om religion, ateisme og sekularisme.

Generell kompetanse

 • Kunne formidle grunnleggende idéer og sentrale temaer innen fagområdet.
 • Anvende faglige innsikter for å orientere seg i allmenne kulturelle forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studentene har kompetanse tilsvarende SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi og SOSANT1050 – Etnografisk metode.

Undervisning

Det gis en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning gjennom hele semesteret. Deltakelse i seminargruppe er sterkt anbefalt.

Informasjon om bytte av seminargruppe.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info