Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT1600 - Vår 2011

Seminargruppe 1 og 2 avlyses mandag 7. mars på grunn av sykdom. Det vil komme informasjon senere om hvordan seminargangen skal bli tatt igjen.

7. mars 2011 09:48

Siden det er første gang det undervises i emnet SOSANT1600 våren 2011 er det viktig at instituttet får tilbakemeldinger om hvordan undervisningen har fungert. Det har blitt gjort et tilfeldig utvalg av studenter som blir spurt om å være med i et evalueringsutvalg. Alle studenter på emnet skal få vite hvem disse er og hvordan dere kan komme med tilbakemeldinger om undervisningen til dem.

8. feb. 2011 17:23