Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig innlegg på seminar og kommentarer.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.