Emner innen statsvitenskap

Viser 1–36 av 36 emner
Emne Studiepoeng
STV1000 – Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1020 – Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1100 – Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 – Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1201 – EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1240 – International military operations (10 studiepoeng) 10
STV1300 – Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 – EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1510 – Nordic politics (10 studiepoeng) 10
STV1520 – Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag (10 studiepoeng) 10
STV1540 – Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2110 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2220 – International Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV2230 – International Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2310 – Politics and development (10 studiepoeng) 10
STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2360 – Democratic Institutional Design (10 studiepoeng) 10
STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV2410 – Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV2500 – EU decision-making processes and policy areas (10 studiepoeng) 10
STV3090 – Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV9000A – Designseminar (1 studiepoeng) 1
STV9000B – Ph.d.-seminar (1 studiepoeng) 1
STV9000C – Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
STV9000D – Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9026 – Advanced Quantitative Methods (10 studiepoeng) 10
STV9027 – Causal Inference (10 studiepoeng) 10
STV9029 – Advanced Qualitative Field Methods (10 studiepoeng) 10
STV9040 – Designseminar (0 studiepoeng) 0
STV9050 – Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
STV9060 – Prøvedisputas (0 studiepoeng) 0
STV9220 – Alliances, Coalitions and the Use of Force (10 studiepoeng) 10
STV9352 – Democracy and social democratic development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV9411 – An Organizational Approach to Public Governance (10 studiepoeng) 10