Emner innen statsvitenskap

Viser 1–32 av 32 emner
Emne Studiepoeng
STV1000 - Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1020 - Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1100 - Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 - Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1201 - EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1240 - International military operations (10 studiepoeng) 10
STV1300 - Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV1400 - Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 - EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1510 - Nordic politics (10 studiepoeng) 10
STV1520 - Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag (10 studiepoeng) 10
STV1540 - Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2110 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2220 - International Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV2230 - International Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2310 - Politics and development (10 studiepoeng) 10
STV2340 - Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2360 - Democratic Institutional Design (10 studiepoeng) 10
STV2400 - Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV2410 - Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV2500 - EU decision-making processes and policy areas (10 studiepoeng) 10
STV3090 - Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV9000A - Designseminar (1 studiepoeng) 1
STV9000B - Ph.d.-seminar (1 studiepoeng) 1
STV9000C - Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
STV9000D - Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9026 - Advanced Quantitative Methods (10 studiepoeng) 10
STV9027 - Causal Inference (10 studiepoeng) 10
STV9220 - Alliances, Coalitions and the Use of Force (10 studiepoeng) 10
STV9352 - Democracy and social democratic development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV9411 - An Organizational Approach to Public Governance (10 studiepoeng) 10