Emner innen statsvitenskap

Viser 1–5 av 5 emner
Emne Studiepoeng
STV9000A - Designseminar (1 studiepoeng) 1
STV9000B - Ph.d.-seminar (1 studiepoeng) 1
STV9000C - Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
STV9000D - Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9411 - An Organizational Approach to Public Governance (10 studiepoeng) 10