Emner innen statsvitenskap

Viser 1–41 av 41 emner
Emne Studiepoeng
PECOS4006 - Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4010 - Conflict and state building (10 studiepoeng) 10
PECOS4021 - Research Methods (10 studiepoeng) 10
PECOS4080 - Design seminar - Political science track (10 studiepoeng) 10
PECOS4092 - Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 - Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
STV1000 - Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1100 - Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 - Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1240 - International military operations (10 studiepoeng) 10
STV1400 - Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 - EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1540 - Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2230 - International Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV2340 - Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2360 - Democratic Institutional Design (10 studiepoeng) 10
STV2400 - Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV4020A - Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020B - Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4020C - Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020E - Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020H - Quantitative Text Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4100 - Designseminar i politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV4200 - Designseminar i internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV4217B - Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV4234 - China's Rise and Asian Security (10 studiepoeng) 10
STV4252 - Politics and Strategy in the Nuclear Age (10 studiepoeng) 10
STV4300 - Designseminar i komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV4302B - Nationalism and Ethnic Politics (10 studiepoeng) 10
STV4324B - The Politics of Poverty (10 studiepoeng) 10
STV4400 - Designseminar i offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV4407B - Institusjonell teori (10 studiepoeng) 10
STV4445B - EU and the Nation State - Policy Formulation and Implementation (10 studiepoeng) 10
STV4901 - Veiledningsseminar 1 (5 studiepoeng) 5
STV4902 - Veiledningsseminar 2 (5 studiepoeng) 5
STV4990 - Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV9000A - Designseminar (1 studiepoeng) 1
STV9000B - Ph.d.-seminar (1 studiepoeng) 1
STV9000C - Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
STV9000D - Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9411 - An Organizational Approach to Public Governance (10 studiepoeng) 10