Emner innen statsvitenskap (nedlagte)

Viser 1–127 av 127 emner
Emne Studiepoeng
PECOS4000 – Introduction to Peace and Conflict Studies (15 studiepoeng) 15
PECOS4004 – Trial lecture (5 studiepoeng) 5
PECOS4005 – Design Seminar (5 studiepoeng) 5
PECOS4020 – Research methods (15 studiepoeng) 15
PECOS4090 – Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
PECOS4091 – Master's Thesis (35 studiepoeng) 35
PECOS4100 – International Negotiations/Conflict resolution (15 studiepoeng) 15
STV1021 – Metode og statistikk - fjernundervisning (10 studiepoeng) 10
STV1101 – Introduction to Political Utopias (10 studiepoeng) 10
STV1214 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV1530 – Folkemord og politisk massevold i det 20. århundrets politikk (10 studiepoeng) 10
STV2200 – Internasjonal politikk 2 (fordypningsemne) (10 studiepoeng) 10
STV2210 – Europeanization and Globalization (10 studiepoeng) 10
STV2240 – International military operations (10 studiepoeng) 10
STV2300 – Komparativ politikk 2 (fordypningsemne) (10 studiepoeng) 10
STV2320 – Comparative Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV4004B – Tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
STV4020 – Forskningsmetode og statistikk (30 studiepoeng) 30
STV4025 – Quantitative political science (10 studiepoeng) 10
STV4027 – Quantitative Causal Analysis and Prediction (10 studiepoeng) 10
STV4028 – Process Tracing, Ethnography and Discourse Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4090 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV4102 – Normativ politisk teori, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4103 – Spillteori, debatteori og forhandlingsteori (15 studiepoeng) 15
STV4103B – Spillteori, kommunikasjonsteori og forhandlingsteori (10 studiepoeng) 10
STV4104 – Tekstanalyse, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4104B – Tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
STV4105B – Politisk etikk (10 studiepoeng) 10
STV4106 – Politisk psykologi, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4107 – Konstitusjonelt styre (15 studiepoeng) 15
STV4107B – Konstitusjonelt styre (10 studiepoeng) 10
STV4110B – Political game theory (10 studiepoeng) 10
STV4114B – Sannhet, ideologi, diktatur: De intellektuelle og makten i det 20. århundrets politikk (10 studiepoeng) 10
STV4117 – Hva er politikk? Historiske perspektiver og aktuelle debatter. (15 studiepoeng) 15
STV4119 – Politiske utopier, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4119B – Political Utopias (10 studiepoeng) 10
STV4121 – The Politics of Sustainable Development (15 / 10 studiepoeng) 15 / 10
STV4122B – Miljøpolitikkens idégrunnlag og verktøykasse (10 studiepoeng) 10
STV4158 – Democratic Citizenship (15SP studiepoeng) 15SP
STV4158B – Democratic Citizenship (10 studiepoeng) 10
STV4165 – Amerikansk politikk (15 studiepoeng) 15
STV4204B – Regionalisme og integrasjon mellom stater (10 studiepoeng) 10
STV4208 – Internasjonale forhandlinger (15 studiepoeng) 15
STV4212 – Internasjonal Politisk Økonomi, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4217 – Rational Choice Models and International Conflict (15 studiepoeng) 15
STV4223 – Transnational Politics and Globalization, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4224 – Theories of International Relations (10 studiepoeng) 10
STV4224B – Teoretiske tilnærmingsmåter til studiet av internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV4225 – International Security Policy (15 studiepoeng) 15
STV4226 – EU som global aktør (15 studiepoeng) 15
STV4228 – Spillmodeller og internasjonalt samarbeid (15 studiepoeng) 15
STV4230B – Geopolitikk og nye konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4232B – Causes of War (10 studiepoeng) 10
STV4236B – International Security and Multipolarity (10 studiepoeng) 10
STV4246B – International and Domestic Drivers of U.S. Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
STV4250 – Global Environmental and Climate Policy (10 studiepoeng) 10
STV4254B – Small State in Globalization: The Politics of Norway's Foreign Economy (10 studiepoeng) 10
STV4258B – Amerikansk utenrikspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4283B – Selected Topics in Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
STV4284B – The Politics of International Investment, Production and Trade (10 studiepoeng) 10
STV4287 – Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4305 – Politisk representasjon. 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4305B – Politisk representasjon (10 studiepoeng) 10
STV4306 – Politiske partier (15 studiepoeng) 15
STV4306B – Politiske partier i representative demokratier (10 studiepoeng) 10
STV4307 – Politikk i avanserte industrisamfunn (15 studiepoeng) 15
STV4308 – Medier og valgkamp, 15SP (15 studiepoeng) 15
STV4308B – Medier og valgkamp (10 studiepoeng) 10
STV4309 – Comparative analysis of democracy and democratization (15 studiepoeng) 15
STV4310 – Designseminar i europastudier (10 studiepoeng) 10
STV4311 – Holdningsdannelse og offentlig opinion (15 studiepoeng) 15
STV4311B – Holdningsdannelse og offentlig opinion (10 studiepoeng) 10
STV4312 – Politiske konfliktlinjer og valg (15 studiepoeng) 15
STV4312B – Politiske konfliktlinjer og valg (10 studiepoeng) 10
STV4314B – Verdier og sosiopolitisk endring (10 studiepoeng) 10
STV4315 – Folkeavstemninger (15 studiepoeng) 15
STV4320 – Designseminar KP2: Politiske partier, partisystemer og utviklingsstudier (10 studiepoeng) 10
STV4321B – Human rights, ideologies and political regimes (10 studiepoeng) 10
STV4324 – The Politics of Poverty (15 studiepoeng) 15
STV4327 – Feminisme og likestillingspolitikk (15 studiepoeng) 15
STV4327B – Feminisme og likestillingspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4328B – Multikulturalisme og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
STV4330 – Designseminar: Politics and Development (10 studiepoeng) 10
STV4332 – Vest-Europa (15 studiepoeng) 15
STV4332B – Vest-Europa (10 studiepoeng) 10
STV4333 – Sentral-Europa og Baltikum (tidlegare Sentral og Øst-Europa), 15 studiepoeng (15 studiepoeng) 15
STV4333B – Sentral-Europa og Baltikum (tidlegare Sentral og Øst-Europa) (10 studiepoeng) 10
STV4343 – Asia III, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4344 – Politics in developing countries: contextual analyses in theoretical perspectives (15 studiepoeng) 15
STV4344B – Politics in developing countries: contextual analyses in theoretical perspectives (10 studiepoeng) 10
STV4346B – Comparative Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV4347B – Linkages between Politics and Society in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
STV4348B – Scandinavian Democracy (10 studiepoeng) 10
STV4349B – Transformative Politics in a South-North Perspective (10 studiepoeng) 10
STV4350B – European Union: Government, Politics and Policies (10 studiepoeng) 10
STV4401B – Lederskap i politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4403 – Parlamentariske beslutningsprosesser (15 studiepoeng) 15
STV4403B – Parlamentariske beslutningsprosesser (10 studiepoeng) 10
STV4405B – Organisasjonsutforming og forvaltningspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4406B – Policy-analyse (10 studiepoeng) 10
STV4407 – Institusjonell teori, 15 studiepoeng (15 studiepoeng) 15
STV4423 – LOKAL ADMINISTRASJON OG POLITIKK (15 studiepoeng) 15
STV4428 – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (15 studiepoeng) 15
STV4430 – Offentlig budsjettering, 15 studiepoeng (15 studiepoeng) 15
STV4430B – Offentlig budsjettering (10 studiepoeng) 10
STV4444 – EUROPEAN REGIONALISM AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE (15 studiepoeng) 15
STV4445 – EU and the nation states: Policy formulation and implementation, 15 SP (15 SP studiepoeng) 15 SP
STV4446 – Stat og marked – forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv (15 studiepoeng) 15
STV4446B – Forvaltningsreformer (10 studiepoeng) 10
STV4448B – Makt, marked og institusjoner (10 studiepoeng) 10
STV4450B – Elektronisk forvaltning og demokrati (10 studiepoeng) 10
STV4452 – Evaluering: Teoriar, metodar, erfaring (15 studiepoeng) 15
STV4901 og STV4902 – Veiledningsseminar (10 studiepoeng) 10
STV9007 – Qualitative studies: data and analysis (10 studiepoeng) 10
STV9020B – Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV9020C – Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV9020D – Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV9020E – Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV9020G – Rational Choice in Empirical Political Science (10 studiepoeng) 10
STV9020H – Quantitative Text Analysis (10 studiepoeng) 10
STV9025 – Quantitative political science (10 studiepoeng) 10
STV9100 – Doktorgradsseminar (3 studiepoeng) 3
STV9150 – Democracy and Justice (10 studiepoeng) 10
STV9360 – The Arab Spring: a Challenge to Comparative and International Politics (10 studiepoeng) 10
STV9363 – Welfare Regimes in Asia and Scandinavia in Comparative Perspective: Changes and Challenges (10 studiepoeng) 10
STV9410 – Multi-level Governance (10 studiepoeng) 10
STV9420 – Organisering og styring av velferdstjenestene (10 studiepoeng) 10