Emner innen statsvitenskap (nedlagte)

Viser 1–127 av 127 emner
Emne Studiepoeng
PECOS4000 - Introduction to Peace and Conflict Studies (15 studiepoeng) 15
PECOS4004 - Trial lecture (5 studiepoeng) 5
PECOS4005 - Design Seminar (5 studiepoeng) 5
PECOS4020 - Research methods (15 studiepoeng) 15
PECOS4090 - Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
PECOS4091 - Master's Thesis (35 studiepoeng) 35
PECOS4100 - International Negotiations/Conflict resolution (15 studiepoeng) 15
STV1021 - Metode og statistikk - fjernundervisning (10 studiepoeng) 10
STV1101 - Introduction to Political Utopias (10 studiepoeng) 10
STV1214 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV1530 - Folkemord og politisk massevold i det 20. århundrets politikk (10 studiepoeng) 10
STV2200 - Internasjonal politikk 2 (fordypningsemne) (10 studiepoeng) 10
STV2210 - Europeanization and Globalization (10 studiepoeng) 10
STV2240 - International military operations (10 studiepoeng) 10
STV2300 - Komparativ politikk 2 (fordypningsemne) (10 studiepoeng) 10
STV2320 - Comparative Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV4004B - Tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
STV4020 - Forskningsmetode og statistikk (30 studiepoeng) 30
STV4025 - Quantitative political science (10 studiepoeng) 10
STV4027 - Quantitative Causal Analysis and Prediction (10 studiepoeng) 10
STV4028 - Process Tracing, Ethnography and Discourse Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4090 - Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV4102 - Normativ politisk teori, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4103 - Spillteori, debatteori og forhandlingsteori (15 studiepoeng) 15
STV4103B - Spillteori, kommunikasjonsteori og forhandlingsteori (10 studiepoeng) 10
STV4104 - Tekstanalyse, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4104B - Tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
STV4105B - Politisk etikk (10 studiepoeng) 10
STV4106 - Politisk psykologi, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4107 - Konstitusjonelt styre (15 studiepoeng) 15
STV4107B - Konstitusjonelt styre (10 studiepoeng) 10
STV4110B - Political game theory (10 studiepoeng) 10
STV4114B - Sannhet, ideologi, diktatur: De intellektuelle og makten i det 20. århundrets politikk (10 studiepoeng) 10
STV4117 - Hva er politikk? Historiske perspektiver og aktuelle debatter. (15 studiepoeng) 15
STV4119 - Politiske utopier, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4119B - Political Utopias (10 studiepoeng) 10
STV4121 - The Politics of Sustainable Development (15 / 10 studiepoeng) 15 / 10
STV4122B - Miljøpolitikkens idégrunnlag og verktøykasse (10 studiepoeng) 10
STV4158 - Democratic Citizenship (15SP studiepoeng) 15SP
STV4158B - Democratic Citizenship (10 studiepoeng) 10
STV4165 - Amerikansk politikk (15 studiepoeng) 15
STV4204B - Regionalisme og integrasjon mellom stater (10 studiepoeng) 10
STV4208 - Internasjonale forhandlinger (15 studiepoeng) 15
STV4212 - Internasjonal Politisk Økonomi, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4217 - Rational Choice Models and International Conflict (15 studiepoeng) 15
STV4223 - Transnational Politics and Globalization, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4224 - Theories of International Relations (10 studiepoeng) 10
STV4224B - Teoretiske tilnærmingsmåter til studiet av internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV4225 - International Security Policy (15 studiepoeng) 15
STV4226 - EU som global aktør (15 studiepoeng) 15
STV4228 - Spillmodeller og internasjonalt samarbeid (15 studiepoeng) 15
STV4230B - Geopolitikk og nye konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4232B - Causes of War (10 studiepoeng) 10
STV4236B - International Security and Multipolarity (10 studiepoeng) 10
STV4246B - International and Domestic Drivers of U.S. Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
STV4250 - Global Environmental and Climate Policy (10 studiepoeng) 10
STV4254B - Small State in Globalization: The Politics of Norway's Foreign Economy (10 studiepoeng) 10
STV4258B - Amerikansk utenrikspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4283B - Selected Topics in Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
STV4284B - The Politics of International Investment, Production and Trade (10 studiepoeng) 10
STV4287 - Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4305 - Politisk representasjon. 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4305B - Politisk representasjon (10 studiepoeng) 10
STV4306 - Politiske partier (15 studiepoeng) 15
STV4306B - Politiske partier i representative demokratier (10 studiepoeng) 10
STV4307 - Politikk i avanserte industrisamfunn (15 studiepoeng) 15
STV4308 - Medier og valgkamp, 15SP (15 studiepoeng) 15
STV4308B - Medier og valgkamp (10 studiepoeng) 10
STV4309 - Comparative analysis of democracy and democratization (15 studiepoeng) 15
STV4310 - Designseminar i europastudier (10 studiepoeng) 10
STV4311 - Holdningsdannelse og offentlig opinion (15 studiepoeng) 15
STV4311B - Holdningsdannelse og offentlig opinion (10 studiepoeng) 10
STV4312 - Politiske konfliktlinjer og valg (15 studiepoeng) 15
STV4312B - Politiske konfliktlinjer og valg (10 studiepoeng) 10
STV4314B - Verdier og sosiopolitisk endring (10 studiepoeng) 10
STV4315 - Folkeavstemninger (15 studiepoeng) 15
STV4320 - Designseminar KP2: Politiske partier, partisystemer og utviklingsstudier (10 studiepoeng) 10
STV4321B - Human rights, ideologies and political regimes (10 studiepoeng) 10
STV4324 - The Politics of Poverty (15 studiepoeng) 15
STV4327 - Feminisme og likestillingspolitikk (15 studiepoeng) 15
STV4327B - Feminisme og likestillingspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4328B - Multikulturalisme og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
STV4330 - Designseminar: Politics and Development (10 studiepoeng) 10
STV4332 - Vest-Europa (15 studiepoeng) 15
STV4332B - Vest-Europa (10 studiepoeng) 10
STV4333 - Sentral-Europa og Baltikum (tidlegare Sentral og Øst-Europa), 15 studiepoeng (15 studiepoeng) 15
STV4333B - Sentral-Europa og Baltikum (tidlegare Sentral og Øst-Europa) (10 studiepoeng) 10
STV4343 - Asia III, 15 SP (15 studiepoeng) 15
STV4344 - Politics in developing countries: contextual analyses in theoretical perspectives (15 studiepoeng) 15
STV4344B - Politics in developing countries: contextual analyses in theoretical perspectives (10 studiepoeng) 10
STV4346B - Comparative Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV4347B - Linkages between Politics and Society in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
STV4348B - Scandinavian Democracy (10 studiepoeng) 10
STV4349B - Transformative Politics in a South-North Perspective (10 studiepoeng) 10
STV4350B - European Union: Government, Politics and Policies (10 studiepoeng) 10
STV4401B - Lederskap i politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4403 - Parlamentariske beslutningsprosesser (15 studiepoeng) 15
STV4403B - Parlamentariske beslutningsprosesser (10 studiepoeng) 10
STV4405B - Organisasjonsutforming og forvaltningspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4406B - Policy-analyse (10 studiepoeng) 10
STV4407 - Institusjonell teori, 15 studiepoeng (15 studiepoeng) 15
STV4423 - LOKAL ADMINISTRASJON OG POLITIKK (15 studiepoeng) 15
STV4428 - Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (15 studiepoeng) 15
STV4430 - Offentlig budsjettering, 15 studiepoeng (15 studiepoeng) 15
STV4430B - Offentlig budsjettering (10 studiepoeng) 10
STV4444 - EUROPEAN REGIONALISM AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE (15 studiepoeng) 15
STV4445 - EU and the nation states: Policy formulation and implementation, 15 SP (15 SP studiepoeng) 15 SP
STV4446 - Stat og marked – forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv (15 studiepoeng) 15
STV4446B - Forvaltningsreformer (10 studiepoeng) 10
STV4448B - Makt, marked og institusjoner (10 studiepoeng) 10
STV4450B - Elektronisk forvaltning og demokrati (10 studiepoeng) 10
STV4452 - Evaluering: Teoriar, metodar, erfaring (15 studiepoeng) 15
STV4901 og STV4902 - Veiledningsseminar (10 studiepoeng) 10
STV9007 - Qualitative studies: data and analysis (10 studiepoeng) 10
STV9020B - Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV9020C - Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV9020D - Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV9020E - Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV9020G - Rational Choice in Empirical Political Science (10 studiepoeng) 10
STV9020H - Quantitative Text Analysis (10 studiepoeng) 10
STV9025 - Quantitative political science (10 studiepoeng) 10
STV9100 - Doktorgradsseminar (3 studiepoeng) 3
STV9150 - Democracy and Justice (10 studiepoeng) 10
STV9360 - The Arab Spring: a Challenge to Comparative and International Politics (10 studiepoeng) 10
STV9363 - Welfare Regimes in Asia and Scandinavia in Comparative Perspective: Changes and Challenges (10 studiepoeng) 10
STV9410 - Multi-level Governance (10 studiepoeng) 10
STV9420 - Organisering og styring av velferdstjenestene (10 studiepoeng) 10