Frister for innlevering av masteroppgaven

Normert innlevering

 • Vårsemesteret: 23.mai
 • Høstsemesteret:
  • 18. desember er fristen for innlevering til og med høsten 2017.
  • 15. november er fristen for innlevering fra og med høsten 2018.

Hvis den spesifiserte datoen faller på en helgedag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helgen. 

Utsatt innlevering med gyldig dokumentasjon

 • Utsatt innleveringsfrist gis kun i helt spesielle tilfeller etter søknad med nødvendig dokumentasjon.
 • Studenter som får utsatt frist på normert innlevering kan få en attest på at oppgaven er levert på normert tid.
 • Studenter som har vært på utveksling gjennom en UiO-avtale ved et universitet med en annen inndeling av studieåret, og som har blitt forsinket på grunn av det, kan søke om utsettelse.
 • Du har i utgangspunkt ikke krav på veiledning etter at den ordinære innleveringsfristen er passert, og veiledningsseminaret er avsluttet.

Følgende er ikke gyldig grunn for utsatt innlevering

 • Kortere tids sykdom (mindre enn 1 uke) mer enn to måneder før innleveringsfristen
 • Uforutsette problemer i forbindelse med feltarbeid, intervjuer, arkivstudier og lignende gir normalt ikke utsettelse
 • Tillitsverv og (relevant) arbeid ved siden av oppgaveskrivingen
 • Har en valgt å skrive om et tema der instituttet ikke selv har veiledningskompetanse, gir det ikke grunnlag for utsatt innleveringsfrist dersom det har tatt lengre tid enn normalt å finne veileder.

Utsatt innlevering uten gyldig dokumentasjon

Studenter som ikke leverer til normert tid kan levere

 • 15.januar - 30. april for innlevering i vårsemesteret
 • 15. august - 31. oktober for innlevering i høstsemesteret

For å få levert oppgaven må du

Publisert 10. mars 2016 09:55 - Sist endret 21. sep. 2017 13:33