Tverrfaglige emner innen samfunnsvitenskap

Viser 1–5 av 5 emner
Emne Studiepoeng
SV9101 – Kurs i vitenskapsteori (5 studiepoeng) 5
SV9102 – Forskningsetikk (1 studiepoeng) 1
SV9103 – Introduction to the PhD Programme (0 studiepoeng) 0
SV9104 – Research ethics (2 studiepoeng) 2
SV9105 – Philosophy of social science (4 studiepoeng) 4