Emner innen teknologi, innovasjon og kultur

Viser 1–2 av 2 emner
Emne Studiepoeng
TIK9022 - Economics of Innovation (8 studiepoeng) 8
TIK9101 - Obligatorisk seminarrekke (5 studiepoeng) 5