Emner innen teknologi, innovasjon og kultur

Viser 1–4 av 4 emner
Emne Studiepoeng
TIK9001 - Theory and History (5 studiepoeng) 5
TIK9011 - Science and Technology Studies (5 studiepoeng) 5
TIK9021 - Innovation Studies (5 studiepoeng) 5
TIK9101 - Obligatorisk seminarrekke (5 studiepoeng) 5